2016-11-10 08:45:32

AB Traction: Norvestor lägger bud på Nordic Camping & Resort

Den norska riskkapitalaktören Norvestor Equity AS har idag offentliggjort ett kontantbud om 30 kr per aktie till samtliga aktieägare i Nordic Camping & Resort. Budet innebär en premie om 26 procent jämfört med stängningskursen den 9 november 2016 och värderar bolaget till 284 Mkr.

Tractions innehav i Nordic Camping & Resort uppgår till 2.333.999 aktier vilket för Tractions del innebär ett budvärde om 70 Mkr och en resultateffekt under det fjärde kvartalet om drygt 14 Mkr.

Traction, bolagets entreprenör och storägare Tom Sibirzeff jämte några andra större ägare är positiva till budet och har därför, under vissa förutsättningar, åtagit sig att acceptera detsamma.

Traction har varit en engagerad storägare i Nordic Camping & Resort sedan 2005. Nordic Camping & Resort har tack vare framför allt Tom Sibirzeff starka engagemang och drivkraft utvecklats från en idé till en av Sveriges ledande kedjor inom camping och resorts. Bolaget äger och förvaltar campingplatser, vandrarhem och annan semesterrelaterad verksamhet i Sverige. Verksamheten bedrivs på 15 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

 

imgPressmeddelande NCR