2016-12-20 15:26:50

AB Traction: Traction säljer aktier i Nilörngruppen

Traction har idag sålt 1.100.000 B-aktier i Nilörngruppen. Tractions aktieinnehav i Nilörngruppen uppgår därefter till 3.590.000, varav 2.630.000 B-aktier och 960.000 A-aktier, vilket motsvarar 31,5 % av kapitalet och 61,0 % av rösterna.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

imgTraction säljer aktier i Nilörngruppen