2017-03-21 11:00:00

AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen för 2016 och anger värdeförändring på noterade innehav

                                                                                         
 PRESSMEDDELANDE

Traction publicerar årsredovisningen för 2016 och anger värdeförändring på noterade innehav

Tractions årsredovisning för 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se

Värdeförändring på noterade innehav sedan den 31 december uppgår till 156 Mkr per den 17 mars.

Traction kommer att publicera årsberättelsen för 2016 inom kort. Den tryckta versionen av årsberättelsen kommer kunna beställas genom e-post till post@traction.se.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

 

 

 

Denna information är sådan information som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2017 kl. 11:00 CET. 

imgTraction - Årsredovisning 2016