2017-10-18 13:00:00

AB Traction: Delårsrapport januari-september 2017

Perioden juli - september

Perioden januari - september

Händelser efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan information som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

imgDelårsrapport januari-september 2017