2017-11-08 12:14:38

AB Traction: VINCI Energies förvärvar Eitech-koncernen

VINCI Energies och Eitechs huvudägare har kommit överens om en försäljning av hela Eitech-koncernen vilket har offentliggjorts tidigare idag. Försäljningen innebär att VINCI Energies, VINCIs dotterbolag specialiserat inom energi samt kommunikations- och informations-teknologitjänster, förvärvar 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen.

Eitech är ett av Sveriges ledande elteknikföretag och koncernen omsätter närmare 2 miljarder svenska kronor med drygt 1 200 medarbetare, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Eitechs varumärke, verksamhet och inriktning bibehålls i anslutning till försäljningen och integreras i VINCI Energies nordiska verksamhet.

Familjen Tannergård är idag största enskilda ägare med ca 56% av aktierna i Eitech. Tractions ägande uppgår till 10% av aktierna. Traction har varit delägare i Eitech sedan mars 2016. Försäljningen förväntas endast ge marginell positiv påverkan på Tractions resultat.

Förvärvet är föremål för godkännande av konkurrensprövande myndighet i Sverige.

Ytterligare information om försäljningen finns på:

https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/press-releases/pages/20171108-0830.htm


Stockholm den 8 november 2017

AB Traction

Petter Stillström

imgPR