2017-11-13 09:00:00

AB Traction: Tractions ägande i Nilörngruppen

Traction avyttrade i fredags den 10 november 600.000 B-aktier i Nilörngruppen för sammantaget 45,6 Mkr. Tractions ägande i Nilörngruppen uppgår därmed till 2.790.000 aktier varav 960.000 av serie A, vilket motsvarar 24,5% av kapitalet och 57,0% av röstetalet.

Försäljningen har skett mot bakgrund av ett institutionellt köpintresse. Nilörngruppen är alltjämt Tractions största innehav i en övrigt bred portfölj av aktiva innehav jämte en betydande andel likvida finansiella placeringar.

Stockholm den 12 november 2017

AB Traction

Petter Stillström

imgPressmeddelande