2017-12-19 15:18:15

AB Traction: Traction avyttrar innehavet i Banking Automation Ltd

Sprintquip PTY Ltd har idag avtalat med Traction och övriga delägare i Banking Automation Ltd om förvärv av samtliga aktier i Banking Automation. Banking Automation är ett brittiskt företag som utvecklar, konstruerar och distribuerar insättningsmaskiner, betalningsautomater jämte växlingsautomater för främst banker, transportföretag och shoppingcentra. Banking Automation grundades 1984 och Traction har varit delägare sedan 1986.

Försäljningen förväntas inbringa i storleksordningen 3 M£ och endast resultera i en marginellt positiv påverkan på Tractions resultat för 2017.

Reading, Storbritannien den 19 december 2017

AB Traction 

Petter Stillström

imgTraction avyttrar innehavet i Banking Automation Ltd