2018-05-08 14:30:00

AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2018

Perioden januari - mars

Händelser under kvartalet

Händelser efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 14.30 CET.

imgDelårsrapport januari-mars 2018