2018-07-13 13:00:00

AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2018

Perioden april - juni

Perioden januari - juni

Händelser efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl 13.00 CET.

imgDelårsrapport januari-juni 2018