2018-10-04 10:59:06

AB Traction: Fredric Herlitz slutar som CFO och Traction söker därmed en efterträdare

Fredric Herlitz slutar som CFO och Traction söker därmed en efterträdare

Fredric Herlitz, CFO på Traction har valt att säga upp sig för att övergå till en tjänst utanför Traction. Fredric kommer att fortsätta i sin roll fram till årsskiftet.

Rekryteringsprocessen att hitta en efterträdare har påbörjats och intresserade kandidater med relevant erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper får gärna maila till post@traction.se.

Stockholm den 4 oktober 2018

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan information som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 11.00.

Pressrelease