2019-05-20 08:30:00

Traction och övriga ägare i WYG plc har fått ett kontanterbjudande om 55 pence per aktie, motsv. 244 % premie

Tetra Tech har idag offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande om 55 pence per aktie till samtliga aktieägare i det brittiska teknikkonsultföretaget WYG plc noterat på AIM-listan på Londonbörsen. Budet innebär en premie om 244 procent jämfört med stängningskursen om 17 pence den 17 maj 2019, vilket värderar WYG till 43,8 MGBP.

Traction, som äger 14 020 445 aktier i WYG, motsvarande 19,1 procent av aktierna, och några andra större ägare som äger 15,3 procent - sammanlagt 35,3 procent - har åtagit sig att sälja sina aktier till Tetra Tech förutsatt att ingen annan köpare lämnar ett högre bud. Därutöver har ägare med innehav om cirka 35,3 procent lämnat icke bindande åtaganden som i praktiken innebär att budet supporteras av ägare som representerar drygt 72 procent av aktierna och rösterna i WYG. Se vidare WYGs pressmeddelande för detaljerade villkor, tidsplan och beskrivning av erbjudandet som sådant. 

Tetra Tech, med en omsättning om cirka 3 miljarder USD, är ett internationellt konsultföretag med huvudkontor i Kalifornien, USA.

Om budet fullföljs så uppgår värdet på Tractions innehav till cirka 95 MSEK (7,7 MGBP) vilket innebär en resultateffekt om cirka 65 MSEK under det andra kvartalet 2019. 

Traction har varit delägare i WYG sedan våren 2018 och ägandet har sedan dess ökat successivt. Per 31 mars 2019 var Traction WYGs enskilt största ägare.

Tractions genomsnittliga anskaffningsvärde beaktat erhållen utdelning uppgår till 32,6 pence.

Stockholm den 20 maj 2019

AB Traction

Petter Stillström
+46 70-747 5661

Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­persons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 kl. 08.30 CET.

imgTraction WYG 190520