Rapport arkiv

'00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18

2018-10-17
AB Traction: Delårsrapport januari - september 2018
2018-10-04
AB Traction: Fredric Herlitz slutar som CFO och Traction söker därmed en efterträdare
2018-07-13
AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2018
2018-05-08
AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte
2018-05-08
AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2018
2018-04-04
AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction
2018-03-27
AB Traction: Traction publicerar årsberättelsen för 2017
2018-03-14
AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen för 2017 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav
2018-02-14
AB Traction: Bokslutskommuniké 2017
2017-12-19
AB Traction: Traction avyttrar innehavet i Banking Automation Ltd