Rapport arkiv

2019-05-09
AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte
2019-05-09
AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2019
2019-04-08
AB Traction: Traction publicerar årsberättelsen för 2018
2019-04-04
AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen för 2018 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav och räntebärande placeringar
2019-04-03
AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction
2019-02-15
AB Traction: Bokslutskommuniké 2018
2018-12-21
AB Traction: Ny ekonomichef på Traction
2018-10-17
AB Traction: Delårsrapport januari - september 2018
2018-10-04
AB Traction: Fredric Herlitz slutar som CFO och Traction söker därmed en efterträdare
2018-07-13
AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2018