Hövding Sverige AB : Delårsrapport 2017 Q4

08.Mars 2018 at 08:30:00 CET

Hövding Sverige AB (publ) - delårsrapport 2017 Q4
Hövding Sverige AB (publ) - delårsrapport 2017 Q4 PM

Pressmeddelande
Malmö, 08.03.2018
VD berättelse finns även på film. http://www.mynewsdesk.com/se/hovding

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 4
Oktober - December 2017

                Fortsatt stark tillväxt för Hövding

FINANSIELLT RESULTAT
PERIODEN

 

 

 FINANSIELLT RESULTAT HELÅRET
 • Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade till 14 945 st (10 101) (48%)
 • Nettoomsättningen ökade till 21 437 (14 770) TSEK (45%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22% (-10%)
 • EBITDA uppgick till -7 497 (-12 851) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 782 (-15 165) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,68 (-1,29) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 505 (-10 199) TSEK
       

 

 • Antal sålda Hövdingar för helåret 2017 ökade till 40 087 (24 797) st (+62%)
 • Nettoomsättningen ökade till 56 695 (35 724) TSEK (+59%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22% (-5%)
 • EBITDA uppgick till -31 803 (-35 907) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -40 988 (-45 109) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -3,30 (-4,41) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 345 (-22 057) TSEK
 

 
         
 

VIKTIGA HÄNDELSER
I PERIODEN

 

 

 

 

 

 

 VD ord

14 945 HÖVDINGAR SÅLDA I KVARTALET
 

UPPDATERAD ALGORITM GODKÄND AV RISE
För att ytterligare förbättra kvalitet och säkerhet har vi under 2017 vidareutvecklat produktens algoritm. Närmare 5 000 alternativa algoritmer har simulerats och den valda algoritmen, som under perioden godkändes av RISE (tidigare SP) implementeras nu i produktion.

GENOMFÖRD EMISSION
Företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 10 oktober 2017 och sammanräkningen visade att emissionen tecknades till cirka 224 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 98 procent. Företrädesemissionen tillförde Bolaget totalt cirka 37,1 MSEK före emissionskostnader.

 

 

 

 


Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade med 48% jämfört med föregående år.
Omsättningen ökade med 45%.
14 945 Hövdingar sålda i kvartalet bekräftar fortsatt ökad efterfrågan då övrig
cykelrelaterad försäljning är låg i denna period. 

I december såldes 6 235 enheter, försäljningsmässigt den bästa månaden någonsin.
Sverige är fortsatt den största marknaden, Danmark växte med +125% och i Tyskland
sålde vi 2 540 enheter.

Tillväxten sker på bred front över de olika försäljningskanalerna.  
Speciellt anmärkningsvärt är sportkedjorna. Trots att vi under 2017 valde att begränsa antalet butiker i kedjorna representerar sportkedjorna hela 35% av försäljningen i Sverige, en ökning motsvarande 324%. Samtidigt ökar cykelspecialistkanalen, med 36%. 
Under 2018 planerar vi expansion inom sportkedjor, i Sverige och internationellt.

Våra ingenjörer och utvecklare arbetar fort-löpande för att ytterligare förbättra
produktens kvalitet och säkerhet. Under 2017 har vi bland annat tagit fram en uppdaterad algoritm som höjer kvaliteten och tryggheten ytterligare ett steg. Efter noggranna tester och verifieringar under årets sista månader har RISE godkänt uppdateringen och den rullar nu in i produktion.

Under kvartalet har vi också fokuserat på utveckling av nästa generation Hövding. Vi har nu fastställt konceptet och har nu påbörjat ett mer detaljerat arbete med de olika delarna. Under 2018 kommer vi fastställa design, samt verifiera och certifiera produkten för industrialisering och lansering under 2019.
Vega, som vi kallar projektet internt, har som mål att a) sänka tillverkningskostnaden, b) säkerställa kvalitativ produktion i stora volymer samt c) höja och bredda användarupplevelsen ytterligare.

 Jag noterar med tillfredställelse att vårt rörelseresultat går i rätt riktning och bekräftar att ökad försäljning inte medför motsvarande kostnadsökning. 

I perioden redovisar vi ett operationellt resultat motsvarande -32% av försäljning, en klar förbättring jämfört med -87% året innan. Ökad försäljning med bibehållna externa- och personalkostnader är anledningen.

 Vi har nu närmare 90 000 Hövdingar ute i trafiken. Drygt 2 200 olyckor är registrerade där Hövding har skyddat liv vilket är fantastiskt motiverade. 
José i Göteborg skrev nyligen på FB; "Cyklade i 40km/h nerför en backe och välte på en isfläck. Utan Hövding skulle jag inte kunna skriva detta inlägg. Jag slog i huvudet och min nacke kunde brutits, men lyckligtvis bar jag en Hövding som räddade mig från en ganska säker död"

 

Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB (publ)


Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här: www.mynewsdesk.com/se/hovding