Heeros Oyj: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2016 (Tilintarkastettu)

16. Helmikuu 2017

Heeros Oyj

Yhtiötiedote 16.2.2017 kello 8.00 EET

Heeroksen SaaS-liiketoimintamalli tuottaa tuloksia - vahva kasvu jatkuu

Tammi-joulukuu 2016 pääkohdat:

 • Liikevaihto 6 634 tuhatta euroa (2015: 5 425 tuhatta euroa), muutos +22 %.
 • Uusiutuva liikevaihto 5 730 tuhatta euroa (4 616), muutos +24 %, osuus liikevaihdosta 86 % (85 %).
 • Käyttökate (EBITDA) 548 tuhatta euroa (699), muutos -22 %, osuus liikevaihdosta 8 % (13 %).
 • Tilikauden tulos -778 tuhatta euroa (-229), muutos -240 %, osuus liikevaihdosta -12 % (-4 %).
 • Kertaluonteisin rahoituskuluin ja kansainvälisen liiketoiminnan kuluin oikaistu tilikauden tulos 46 tuhatta euroa (-22), muutos +308 %, osuus liikevaihdosta 1 % (0 %).
 • Heeros listautui First North markkinapaikalle, keräsi kolme (3) miljoonaa euroa pääomaa ja sai yli 700 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti osakkeella alkoi 10.11.2016.
 • Heeros perusti tytäryhtiön Tukholmaan.
 • Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta.

H2/2016 pääkohdat:

 • Liikevaihto 3 369 tuhatta euroa (H2/2015: 2 897 tuhatta euroa), muutos +16 %.
 • Uusiutuva liikevaihto 2 929 tuhatta euroa (2 420), muutos +21 %, osuus liikevaihdosta 87 % (84 %).
 • Käyttökate 294 tuhatta euroa (475), muutos -38 %, osuus liikevaihdosta 9 % (16 %).

Avainluvut

Tuhatta euroa H2/2016 H2/2015 Muutos % Vuosi 2016 Vuosi 2015 Muutos %
Liikevaihto 3 369 2 897 16 % 6 634 5 425 22 %
Uusiutuva liikevaihto 2 929 2 420 21 % 5 730 4 616 24 %
Uusiutuva liikevaihto, % liikevaihdosta 87 % 84 %   86 % 85 %  
Käyttökate 294 475 -38 % 548 699 -22 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 9 % 16 %   8 % 13 %  
Liikevoitto -85 76 -211 % -251 -65 -288 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta -3 % 3 % -196 % -4 % -1 % -217 %
Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja1 151 173 -13 % 140 81 73 %
Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja1, % liikevaihdosta 4 % 6 %   2 % 1 %  
Tilikauden tulos -558 -64 -772 % -778 -229 -240 %
Tulos ennen kertaluonteisia rahoituskuluja2 -135 -3 -4297 % -346 -168 -106 %
Tulos ennen kertaluonteisia rahoituskuluja2, % liikevaihdosta -4 % 0 %   -5 % -3 %  
Osakkeiden määrä 4 349 963 3 088 700 41 % 4 349 963 3 088 700 41 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,15 -0,02 -638 % -0,23 -0,07 -204 %
Oikaistu tulos ilman kansainvälisiä toimintoja ja kertaluonteisia rahoituskuluja1,2 100 97 3 % 46 -22 308 %
Oikaistu osakekohtainen tulos ilman kansainvälisiä toimintoja ja kertaluonteisia rahoituskuluja1,2, euroa 0,03 0,03 -13 % 0,01 -0,01 286 %
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 349 963 3 088 700 41 % 4 349 963 3 088 700 41 %
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 3 651 920 3 088 700 18 % 3 453 548 3 088 700 12 %

1 Hollannin ja Ruotsin yhtiöiden tulosvaikutus

2 Suunnatun osakeannin kulut 2015 sekä First North -listautumisannin kulut 2016

  31.12.2016 31.12.2015 Muutos %
Omavaraisuusaste, % 50 % 23 % 116 %
Korollinen nettovelka -1 082 1 092 -199 %
Oma pääoma 3 364 1 062 217 %
Nettovelkaantumisaste, % -32 % 103 % -131 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 66 56 18 %

Toimitusjohtaja Matti Lattu:

Heeros on Helsingin pörssin ainoa puhtaasti pilvipohjaisella SaaS-mallilla (Software as a Service) toimiva yritys. Liiketoimintamallimme toimivuudesta kertoo uusiutuvan liikevaihdon korkea osuus (86 %) sekä käyttäjäorganisaatioiden määrän jatkuva kasvu. Heeroksen liikevaihto kasvoi vuonna 2016 22%.

Vuosi 2016 oli meille historiallinen. Yhtiömme listautui Nasdaq First North -markkinapaikalle ja saimme yli 700 uutta osakkeenomistajaa. Listautumisen yhteydessä keräsimme kolme miljoonaa euroa uutta osakepääomaa ja saimme myös runsaasti positiivista julkisuutta mediassa. Osakkeenomistajia oli 31.12.2016 1 009. Osakeannissa suurimmat merkinnät tekivät Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 325 000 osakkeella (7,47 % osakekannasta) ja Danske Bank Oyj 160 000 osakkeella (3,68 %). Listautumisen yhteydessä toteutettiin osakemyynti, jossa yhtiömme suurin osakkeenomistaja Pekka Räisänen myi 145 808 kappaletta osakkeitaan. Listautumisen kulut olivat noin 430 tuhatta euroa, mikä yhdessä kansainvälistymis- ja tuotekehitysinvestointien kanssa veivät Heeroksen tuloksen tappiolle.

Listautumisella Heeros haki ensisijaisesti pääomaa kasvuun. Tavoitteena oli myös saada yhtiölle lisää tunnettuutta ja vahvistaa Heeroksen asemaa itsenäisenä toimijana. Toimme Heeroksen vahvasti esille Helsingin pörssin ainoana puhtaasti SaaS-liiketoimintamallin toimijana ja korostimme uusiutuvan liikevaihdon osuutta Heeroksen liiketoimintamallissa. Kaikki nämä tavoitteet saavutettiin. Analyysiyhtiö Inderes teki Heeroksesta yritystutkimuksen, jossa Heerosta tutkittiin ulkopuolisen silmin. Analyysi voidaan tiivistää sanoihin "Heeros on tilitoimiston paras ystävä".

Vuosi 2016 oli Heerokselle muutoksen vuosi myös hallitustasolla. Heeroksen yhtiökokous 18.4. valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Pekka Räisänen, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Jukka Virkkunen.

Uusista jäsenistä Kimmo Rasila on hallitusammattilainen ja IT-alan asiantuntija. Hän on perustamansa ExecNet Oy:n toimitusjohtaja sekä mm. Nixu Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Keijo Karjalainen on HR-järjestelmäpalveluita tuottavan Sympa Oy:n osakas ja toimitusjohtaja. Jukka Virkkunen on osakas Digital Workforce Nordic Oy:ssä ja yrityksen perustajajäsen. Hänellä on pitkä työhistoria eri johtotehtävistä mm. Basware Oyj:ssä.

Panostimme vahvasti kansainvälistymiseen. Garik Bagdasarov siirtyi tammikuussa 2016 Jyväskylän palvelukeskuksen vetäjän tehtävästä Hollannin tytäryhtiön Country Manageriksi. Vahvistimme Hollannin organisaatiota myös palkkaamalla Dirk Rijndersin myyntipäälliköksi.

Heeros perusti tytäryhtiön Heeros Nordic AB:n Ruotsiin ja Erik Hansson palkattiin Country Manageriksi. Heeros on ollut vuodesta 2015 mukana Team Finlandin Let's Grow -ohjelmassa, jonka kautta olemme saaneet Tekesin ja Finnveran tukea kansainvälistymiseemme.

Investoinnit kansainväliseen kasvuun näkyvät myös Heeroksen tuloksessa. Hollannin tytäryhtiö teki 334 tuhatta  ja Ruotsin tytäryhtiö 2 tuhatta euroa tappiota. On huomattava, että vuonna 2016 lähes kaikki Ruotsin liiketoimintaan liittyvät kulut sisältyvät emoyhtiön tuloslaskelmaan. Yhtiön kirjanpidon mukaan Ruotsin toiminnan kulut vuonna 2016 olivat kokonaisuudessaan noin 140 tuhatta euroa.

Asiakasmäärä ja etenkin Heerosta käyttävien organisaatioiden määrä jatkoivat hyvää kasvuaan. Uutisoimme marraskuun lopussa käyttäjäorganisaatioiden määrän kasvaneen yli 9 000:n. Heeroksen kasvun pohjana on nykyasiakkaiden sovellusten käyttöasteen nostaminen ja keskimääräisen penetraatioasteen ollessa vielä alle 20 % on Heeroksella hyvä kasvupotentiaali nykyasiakkaissa. Uutena aluevaltauksena asiakaskunnassa näimme ensimmäisten suorien asiakkaiden siirtymisen kokonaan Heerokseen. Tällöin siis koko asiakkaan taloushallinto hoidetaan kokonaan Heeroksen ohjelmilla.

Tuotekehityksessä isoimmat panostukset olivat Heeros Kirjanpidon ja pankkitoimintojen eteenpäin vieminen. Heeros eTosite sai uusia ominaisuuksia ja lisäksi vuoden 2016 aikana rakennettiin runsaasti uusia liittymiä sekä sisään- että ulosmeneville aineistoille. Liittymiä on rakennettu erityisesti Hollannissa ja Ruotsissa toimiviin ERP- ja kirjanpito-ohjelmistoihin. Tärkeä yksityiskohta on liittymä Ruotsissa Visma Administration -ohjelmistoon, joka on hallitseva kirjanpito-ohjelmisto tilitoimistoissa Ruotsissa. Suomessa yksi merkkipaalu oli Heeros Venda -myyntilaskutusohjelmistoon rakennettu REST-rajapinta, jota kautta voidaan automatisoida muualta tulevan laskuaineiston siirto Heerokseen.

Pilvipalveluna tarjottava Heeros ePalkat sai uuden käyttöliittymän syksyllä 2016. Aloimme tarjoamaan asiakkaillemme myös verkkopalkkatoimintoja osana ePalkkoja. Verkkopalkka tuo uuden transaktiopohjaisen elementin Heeroksen uusiutuvaan liikevaihtoon.

Heeros käynnisti syksyllä 2016 Tekesin osittain rahoittaman Heeros Global Payments -projektin, jonka tavoitteena on rakentaa maksatustoiminnot (pankkiyhteydet) ruotsalaisiin ja hollantilaisiin pankkeihin. Heeroksen maksatus- ja reskontratoiminnot ovat herättäneet mielenkiintoa erityisesti Ruotsissa ja uskomme Heeros Circulan vahvaan myyntiin maksatustoimintojen valmistuessa.

Heeroksen liiketoimintamalli toimii ja uskomme vakaaseen kasvuun jatkossakin.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017

Heeros pyrkii jatkamaan kasvu-uralla. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on noin 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja noin 20 %:n käyttökatetaso. Konsernin vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2016 liikevaihdosta.

Taloudellinen kehitys

Heeros-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 6 634 tuhatta euroa (2015: 5 425). Liikevaihtomme kasvoi 22 % vuodesta 2015. Konsernin liikevaihdon kasvun takana oli ensisijaisesti käyttäjäorganisaatioiden määrän kasvun myötä parantunut uusiutuva liikevaihto, joka oli 5 730 tuhatta euroa (4 616), kasvaen 24 % vuodesta 2015.

Heeroksen käyttökate (EBITDA) vuodelta 2016 oli 548 tuhatta euroa (699). Käyttökatetta painoivat erityisesti kansainvälistymisen kasvavat panostukset.

Heeroksen liikevoitto (EBIT) vuodelta 2016 oli -251 tuhatta euroa (-65).

Tilikauden tulos vuodelta 2016 oli -778 (-229) tuhatta euroa. Tulos heikkeni 240 %. Tulosta rasittivat listautumiskulut, jotka olivat vuonna 2016 noin 430 tuhatta euroa. Oikaistu tulos ilman kertaluonteisia rahoitus- eli listautumiskuluja oli -346 tuhatta euroa (-168), 106 % edellisvuotta heikompi. Vuonna 2015 kertaluontoisia rahoituskuluja olivat marraskuussa järjestetyn joukkorahoitusannin kulut.

Rahoitus ja investoinnit

Heeros-konsernin taseen loppusumma 31.12.2016 oli 6 722 tuhatta euroa (31.12.2015: 4 588). 

Taseen loppusummaa nosti merkittävimmin listautumisanti, jossa yritys sai uutta omaa pääomaa 3 000 tuhatta euroa. Yrityksen rahoitusasema parani ja mahdollistaa kasvuinvestoinnit jatkossa.

Johto ja henkilöstö

Johtoryhmän kuuluivat Matti Lattu (toimitusjohtaja), Juha Takala (tuotekehitysjohtaja), Sari Eronen (palvelupäällikkö), Olli Muurikainen (talousjohtaja), Rainer Wallenius (tuotepäällikkö, palkat), Garik Bagdasarov (Country Manager, Hollanti) sekä Erik Hansson (Country Manager, Ruotsi).

Heeroksessa työskenteli vuoden 2016 lopussa 66 henkilöä (vuoden 2015 lopussa 56 henkilöä).

Varsinainen yhtiökokous

Heeros Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2016. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Pekka Räisänen, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Jukka Virkkunen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 900 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään yhtiön listautumisesta Nasdaq Helsinki First North Finland-markkinapaikalle hallituksen parhaaksi katsomana ajankohtana sekä toteuttamaan kaikki tähän liittyvät toimet.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjalainat) yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksessä yhtiön nimeksi muutetaan Heeros Oyj ja englanniksi Heeros Plc.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakepääoma korotetaan 80 000 euroon siirtämällä ylikurssirahastosta 54 010,84 euroa osakepääomaan.

Osake ja osakkeenomistajat

Heeroksella on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2016 oli 4 349 963 osaketta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Heeroksella oli 31.12.2016 yhteensä 1 009 osakkeenomistajaa.

Heeroksen osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä tunnuksella HEEROS. Kaupankäynti alkoi 10.11.2016. Kaupankäynnissä 10.11.-31.12.2016 vaihdettiin yhteensä 483 377 osaketta; vaihdon kokonaisarvo oli 1 379 019 euroa. Kurssi oli korkeimmillaan 3,19 euroa, alimmillaan 2,43 euroa, keskikurssi 2,75 euroa ja päätöskurssi 31.12.2016 oli 3,05 euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 13,3 miljoonaa euroa.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017

Seuraava varsinainen yhtiökokous  20.4.2017

Puolivuotiskatsaus                        15.8.2017

Analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitettu tulostiedotustilaisuus järjestetään 16.2.2017 kello 9.00 alkaen Helsingin Pörssitalossa, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Riskit ja epävarmuustekijät

Muutoksilla yleisessä taloudellisessa, yhteiskunnallisessa tai poliittisessa tilanteessa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Isoimmat riskit Heeroksen toiminnassa liittyvät kilpailutilanteeseen. Mikäli nykyiset tai uudet kilpailijat päättäisivät ryhtyä hintakilpailuun Yhtiön toimintamarkkinoilla ja tarjota vastaavia tai parempilaatuisia palveluita ja tuotteita, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Jos Heeros ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti sen toimintaympäristöä koskeviin lainsäädäntömuutoksiin, viranomaismääräyksiin tai varmistumaan siitä, ettei se tiedostamattaan laiminlyö voimassa olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä tai muita määräyksiä, saattaa se aiheuttaa taloudellista vahinkoa yhtiölle esimerkiksi korvausvaatimusten ja lainsäädännön noudattamisen kustannusten muodossa, heikentää Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahingoittaa sen mainetta. Muuttuneen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voivat lisäksi aiheuttaa Yhtiölle uusia tai nykyistä korkeampia liiketoiminnan harjoittamisen kustannuksia. Näillä seikoilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heeroksen IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset, palvelunestohyökkäykset, tietomurrot tai muut tietoturvaloukkaukset ja tietovuodot voivat vahingoittaa Heeroksen liiketoimintaa aiheuttaen merkittäviä haittoja asiakkaille, millä voi puolestaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi palveluntarjoajia, alihankkijoita, lisenssinantajia, verkkolaskuoperaattoria,  maksujen- ja laskujenvälittäjiä sekä muita sopimuskumppaneita. Yhtiön kyky toimia tehokkaasti riippuu osittain näiden yhteistyökumppaneiden kyvystä hoitaa heidän velvoitteensa sekä siitä jatkuuko yhteistyö tulevaisuudessa. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden mahdollisista virheistä tai muista toimista saattaa siten aiheutua Yhtiölle vahingonkorvausvastuu ja maineriski, mikä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heerokselle on tärkeää saada rekrytoitua ja pidettyä osaavat työntekijät.  Ellei Heeros kykene rekrytoimaan, kouluttamaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan riittävästi pätevää henkilöstöä sekä johtoa, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti ja toteuttamaan strategiaansa. Työntekijöiden irtisanoutuminen voi myös johtaa asiakassuhteiden menettämiseen ja vaikeuttaa uusien asiakastoimeksiantojen hankkimista.

Yhtiön aktivoimiin tuotekehitysmenoihin liittyy arvostusriski, jos niihin kohdistuvat tulonodotukset esimerkiksi uusien tuotteiden muodossa eivät toteudukaan.

Osakemarkkinoilla yleisesti ja erityisesti pienempien yhtiöiden osakkeiden markkinoihin on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn. Vastaavat kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Heeroksen osakekurssiin negatiivisesti riippumatta Heeroksen todellisesta tuloksentekokyvystä.

First North -markkinapaikan luonteen johdosta First North -yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin päämarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla. Myös osakkeiden arvovaihtelu saattaa olla suurempaa. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla heikot.

First Northiin listautumisen johdosta Heerokselta edellytetyt johtamis-, suunnittelu-, raportointi- ja seurantajärjestelmät ovat listaamattomilta yhtiöiltä edellytettyä laajemmat, ja niistä aiheutuu Heerokselle uusia kustannuksia.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen Heeros on jatkanut panostuksia kansainväliseen kasvuun. Hollannin tytäryhtiöön on palkattu kaksi uutta myyjää vuoden 2017 alusta. Molemmilla on kokemusta ohjelmistomyynnistä erityisesti tilitoimistosektorille. Heeros solmi jälleenmyyntisopimukset kahden toimijan, Vitrumnet BV:n ja FourTop ICT BV:n kanssa.

Ruotsissa solmimme jälleenmyyntisopimuksen Computator AB:n kanssa.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja. Tiedot on esitetty First Northin sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön tilikauden 2016 tulos oli -442 tuhatta euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

Tulos, tase, vastuut

Konsernin tuloslaskelma (FAS)        
         
Tuhatta euroa H2/2016 H2/2015 Vuosi 2016 Vuosi 2015
Liikevaihto 3 369 2 897 6 634 5 425
Liiketoiminnan muut tuotot 0 3 0 3
Materiaalit ja palvelut -542 -423 -1 097 -859
Henkilöstökulut -1 439 -1 092 -2 893 -2 185
Liiketoiminnan muut kulut -1 093 -911 -2 095 -1 685
Poistot ja arvonalenemiset -378 -399 -799 -764
Liikevoitto -85 76 -251 -65
Rahoitustuotot ja -kulut -473 -140 -527 -164
Tulos ennen veroja -558 -64 -778 -229
Tuloverot 0 0 0 0
Tilikauden voitto -558 -64 -778 -229
         
Osakekohtainen tulos, euroa -0,15 -0,02 -0,23 -0,07

Konsernin tase (FAS)      
       
Tuhatta euroa 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet 3 431 3 231 2 783
Aineelliset hyödykkeet 38 28 33
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 469 3 259 2 816
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus 12 28 14
Pitkäaikaiset saamiset 28 55 26
Lyhytaikaiset saamiset 949 866 742
Rahat ja pankkisaamiset 2 264 381 234
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 253 1 329 1 015
VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 722 4 588 3 831
       
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 80 26 26
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 336 1 310 644
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -274 -45 -64
Tilikauden voitto (tappio) -778 -229 19
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 364 1 062 625
VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen vieras pääoma 987 1 288 855
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 371 2 237 2 352
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 358 3 525 3 206
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 722 4 588 3 831

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)          
           
Tuhatta euroa H2/2016 H2/2015 Vuosi 2016 Vuosi 2015  
           
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä -558 -64 -778 -229  
Liiketoiminnan rahavirta          
Oikaisut          
Suunnitelman mukaiset poistot 378 399 799 764  
Verot 0 0 0 0  
Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -180 335 21 535  
           
Käyttöpääoman muutos          
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (+) / vähennys (-) -27 -185 -84 -124  
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 0 -14 16 -14  
Vaihto-omaisuuden lisäys (+) / vähennys (-) -121 -65 204 -153  
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 0 0 0 0  
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 0 0 0 0  
Maksetut välittömät verot 0 0 0 0  
Liiketoiminnan rahavirta -328 71 158 244  
           
Investointien rahavirta          
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -501 -576 -1 010 -1 007  
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -200 0 -200  
Investointien rahavirta -501 -776 -1 010 -1 207  
           
Rahoituksen rahavirta          
SVOP-sijoitus 3 000 666 3 000 666  
Lyhytaikaisten lainojen nostot 32 156 -70 38  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -111 175 -221 434  
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (+) / vähennys (-) 0 -30 27 -29  
Rahoituksen rahavirta 2 922 968 2 735 1 109  
           
Rahavarojen muutos 2 093 239 1 883 147  
           
Rahavarat tilikauden alussa 170 141 381 234  
Rahavarat tilikauden lopussa 2 264 381 2 264 381  
 
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)
       
         
Oman pääoman muutoslaskelma H2/2016        
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.7.2016 80 1 336 -494 922
Pääomasijoitus   3 000   3 000
Kauden voitto/tappio     -558 -558
31.12.2016 80 4 336 -1 052 3 364
         
Oman pääoman muutoslaskelma H2/2015        
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.7.2015 26 1 310 -210 1 126
Kauden voitto/tappio     -64 -64
31.12.2015 26 1 310 -274 1 062
         
Oman pääoman muutoslaskelma 2016        
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2016 26 1 310 -274 1 062
Osakepääoman nosto 54 -54   0
Vaihtovelkakirjalainan muunto osakkeisiin   80   80
Pääomasijoitus   3 000   3 000
Kauden voitto/tappio     -778 -778
31.12.2016 80 4 336 -1 052 3 364
         
Oman pääoman muutoslaskelma H2/2015        
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2015 26 1 310 -45 1 291
Kauden voitto/tappio     -229 -229
31.12.2015 26 1 310 -274 1 062

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet    
     
Tuhatta euroa 31.12.2016 31.12.2015
Omasta velasta    
Yrityskiinnitykset 600 600
Leasingvastuut    
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 97 109
Myöhemmin maksettavat 72 77
Yhteensä 169 185
Muut vastuut    
Vuokravastuut 28 25
Takausvastuut    
Vuokravakuustilit 28 25
Yhteensä 57 50

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate = Liikevoitto + poistot  
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
taseen loppusumma 
Korollinen nettovelka = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta -rahoitusarvopaperit -rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste (%) = Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana  
Oikaistu osakekohtainen tulos = Oikaistu tilikauden tulos  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana  

Heeros Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.


HeerosOyj_Tilinpäätöstiedote2016