Pressmeddelande
Gun Nilsson utsedd till ny VD för MSAB

28. november 2016

Styrelsen i MSAB har beslutat att utse Gun Nilsson till ny VD för MSAB. För närvarande är Gun CFO för IP-Only och har sedan tidigare lång erfarenhet som CFO för stora börsnoterade bolag som Nobia och Sanitec samt som VD för Gambro Holding. Gun har varit styrelseledamot för MSABs största innehav, Hexagon, sedan 2008 och känner därmed MSAB väl. Utöver sitt styrelseuppdrag i Hexagon har Gun även bred erfarenhet av styrelsearbete i börsbolag genom sina uppdrag i Capio och Dometic.
 
- Vi är mycket glada över att idag kunna presentera Gun som ny VD för MSAB. Hon är en väldigt erfaren CFO och har en mångårig vana av styrelsearbete i stora bolag vilket är av betydande vikt i rollen som VD för MSAB. Jag känner även Gun väl sedan tidigare genom styrelsearbetet i Hexagon och har mycket stort förtroende för henne, säger Melker Schörling, ordförande.
 
- Det är otroligt glädjande att få detta förtroende från MSAB. Det är ett fantastiskt bolag som jag känner väl med mycket intressanta innehavsbolag. Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av den fortsatta utvecklingen av MSAB och dess bolag, säger Gun Nilsson. 
 
Gun Nilsson tillträder som VD senast i slutet av maj. Vice ordförande för MSAB, Mikael Ekdahl, kommer att tillträda som tillförordnad VD efter det att nuvarande VD, Ulrik Svensson, lämnar sin post efter årsskiftet. 
 
Stockholm den 28 november 2016
 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
 
Melker Schörling, styrelseordförande
Mikael Ekdahl, vice styrelseordförande
Gun Nilsson
 
Melker Schörling AB
Tel: +46 8 407 36 60
Email: ir@melkerschorlingab.se
 
 
MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. MSABs bolag har alla en tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26 % av kapitalet och 47 % av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare.
 
Denna information är sådan information som Melker Schörling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelande den 28 november 2016