Pressmeddelande
Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2016

24. april 2017

Melker Schörling ABs årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.melkerschorlingab.se. Årsredovisningen distribueras inom kort per post till dem som har efterfrågat en tryckt version. Beställning av årsredovisningen kan göras per post, e-mail eller telefon genom kontaktinformationen enligt nedan.
 
Kontaktinformation:
Melker Schörling AB
Birger Jarlsgatan 13, 4 tr
SE-111 45 Stockholm
E-mail: ir@melkerschorlingab.se
Telefon: 08-407 36 60
 
 
Denna information är sådan information som Melker Schörling AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 08.00 CEST.

Årsredovisning 2016