Pressmeddelande
MSAB Delårsrapport januari-mars 2017

23. maj 2017

- Substansvärdet ökade från januari till mars med 7 % till 527 kr per aktie
- Substansvärdet uppgick per den 22 maj till 560 kr per aktie, en ökning med 14 % sedan årsskiftet
- Resultat per aktie uppgick till 35,18 kr (-7,21)
 
UTVECKLING I INNEHAVEN
Innehavsbolagen inledde året med ett starkt första kvartal präglat av såväl god organisk tillväxt som förbättrade rörelseresultat. Det vägda genomsnittet för den organiska tillväxten nådde 5 % (3) och det vägda genomsnittet för innehavens rörelseresultat ökade med 10 % (8). I linje med respektive bolags strategi har en stabil förvärvstakt upprätthållits, på senare tid dock med viss försiktighet med hänsyn till marknadernas generellt sett höga förvärvspriser. 
 
MSABs substansvärde uppgick till 527 kr per aktie (492) per den 31 mars, vilket motsvarar en ökning med 7 % under första kvartalet. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsen (OMXSPI) som ökade med 5 % under samma period. Per den 22 maj uppgick substansvärdet till 560 kr per aktie. Från årsskiftet motsvarar det en ökning med 14 %, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som har ökat med 9 % hittills i år.  
 
 
Mikael Ekdahl
Tillförordnad VD, MSAB
 
 
MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. MSABs bolag har alla en tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26 % av kapitalet och 47 % av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare.

Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 klockan 08:00 CEST.

MSAB Delårsrapport januari-mars 2017