2018-02-21 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2017
2018-02-13 Melker Schörling AB gör marginella försäljningar i innehavsbolagen
2017-12-19 Delisting of Melker Schörling AB