2019-03-12 Melker Schörling AB gör marginella försäljningar i innehavsbolagen
2019-03-11 Meddelande angående Loomis AB (publ)
2018-02-21 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2017