2017-03-15 Kommentar från Melker Schörling med anledning av dagens åtalsbeslut mot Ola Rollén
2017-02-21 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2016
2016-11-28 Gun Nilsson utsedd till ny VD för MSAB