2019
Datum
2019-03-12 Melker Schörling AB makes marginal sales in holding companies
2019-03-12 Melker Schörling AB gör marginella försäljningar i innehavsbolagen
2019-03-11 Disclosure statement in Loomis AB (publ)
2019-03-11 Meddelande angående Loomis AB (publ)
2018
Datum
2017
Datum
2017-03-15 Kommentar från Melker Schörling med anledning av dagens åtalsbeslut mot Ola Rollén
2016
Datum
2016-09-16 Familjen Schörling köper aktiepost i MSAB av Carl-Henric Svanberg
2015
Datum
2014
Datum
2013
Datum
2012
Datum
2011
Datum
2010
Datum
2009
Datum
2008
Datum
2007
Datum
2006
Datum