2018
Datum
2018-02-21 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2017
2018-02-13 Melker Schörling AB gör marginella försäljningar i innehavsbolagen
2017
Datum
2017-12-19 Delisting of Melker Schörling AB
2017-12-19 Melker Schörling AB avnoteras
2017-11-14 Information from MSAB in relation to Schörling & Partners unconditional public cash offer
2017-11-14 Information från MSAB med anledning av Schörling & Partners ovillkorade kontanterbjudande
2017-11-10 MSAB Delårsrapport januari-september 2017
2017-08-21 MSAB Delårsrapport januari-juni 2017
2017-05-23 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2017
2017-05-23 MSAB Delårsrapport januari-mars 2017
2017-04-24 Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2016
2017-04-24 Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
2017-02-21 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2016
2016
Datum
2016-11-28 Gun Nilsson utsedd till ny VD för MSAB
2016-11-11 MSAB Delårsrapport januari-september 2016
2016-11-03 Ola Rollén frisläpps från häktet
2016-10-31 Ola Rollén i norsk utredning avseende misstänkt insiderhandel i samband med investeringen i NEXT Biometrics under hösten 2015 - ingen koppling till verksamheten i Hexagon
2016-10-24 Melker Schörling will leave his board positions in the spring of 2017
2016-10-24 Melker Schörling lämnar sina styrelseuppdrag under våren 2017
2016-08-19 MSAB Delårsrapport januari-juni 2016
2016-07-01 Ulrik Svensson appointed as CFO of Lufthansa and leaves MSAB at the end of the year
2016-07-01 Ulrik Svensson blir ny CFO för Lufthansa och slutar därmed i MSAB vid årsskiftet
2016-05-23 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2016
2016-05-23 MSAB Delårsrapport januari-mars 2016
2016-04-20 Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2015
2016-04-20 Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
2016-03-02 Flaggning i Loomis AB (publ)
2016-03-02 Sale of B shares in Loomis AB (publ)
2016-03-02 Försäljning av B-aktier i Loomis AB (publ)
2016-02-19 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2015
2015
Datum
2015-12-09 MSAB gör marginella försäljningar i alla sina bolag
2015-11-12 MSAB Delårsrapport januari-september 2015
2015-08-20 MSAB Delårsrapport januari-juni 2015
2015-05-21 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2015
2015-05-21 MSAB Delårsrapport januari-mars 2015
2015-04-21 Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2014
2015-04-21 Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
2015-02-20 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2014
2014
Datum
2014-11-12 MSAB Delårsrapport januari-september 2014
2014-09-30 MSAB offentliggör utfallet av Erbjudandet i Absolent Group AB (publ): Erbjudandet övertecknades 4,3 gånger. Preliminär handelsstart på First North den 16 oktober
2014-09-01 Melker Schörling offentliggör avsikt att genomföra notering av Absolent Group AB (publ) och erbjuder aktieägare i MSAB att teckna aktier
2014-08-21 MSAB Delårsrapport januari-juni 2014
2014-05-22 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2014
2014-05-22 MSAB Delårsrapport januari-mars 2014
2014-04-22 Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
2014-04-15 Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2013
2014-02-21 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2013
2013
Datum
2013-11-12 MSAB Delårsrapport januari-september 2013
2013-08-21 MSAB Delårsrapport januari-juni 2013
2013-05-23 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2013
2013-05-23 MSAB Delårsrapport januari-mars 2013
2013-04-19 Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
2013-04-17 Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2012
2013-02-21 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2012
2012
Datum
2012-12-28 Pressmeddelande från Melker Schörling AB: Förändring av antalet aktier och röster
2012-12-13 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Extra bolagsstämma 2012
2012-11-19 Kallelse till extra bolagsstämma i Melker Schörling AB
2012-11-12 MSAB Delårsrapport januari-september 2012
2012-08-21 MSAB Delårsrapport januari-juni 2012
2012-07-31 Pressmeddelande från Melker Schörling AB : Förändring av antalet aktier och röster
2012-07-20 MSAB ökar sitt ägande i AAK
2012-05-23 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2012
2012-05-23 MSAB Delårsrapport januari-mars 2012
2012-04-20 Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
2012-04-18 Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2011
2012-02-20 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2011
2011
Datum
2011-11-23 MSAB Delårsrapport januari-september 2011
2011-09-05 Flaggningsmeddelande i Niscayah Group AB (publ)
2011-08-19 MSAB Delårsrapport januari-juni 2011
2011-05-26 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2011
2011-05-26 MSAB Delårsrapport januari-mars 2011
2011-05-25 Minor adjustment in MSAB's holding in Hexagon AB completed
2011-05-24 Placering av en mindre andel av MSABs innehav i Hexagon AB
2011-05-24 Minor adjustment in MSAB's holding in Hexagon AB
2011-04-20 Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
2011-04-19 Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2010
2011-02-15 MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2010
2010
Datum
2010-11-12 MSAB Delårsrapport januari-september 2010
2010-11-01 Flaggningsmeddelande i Bong Ljungdahl AB (publ)
2010-08-20 MSAB Delårsrapport januari - juni 2010
2010-07-07 Melker Schörling AB (publ) ("MSAB") garanterar ca 1,9 Mdr kronor i Hexagon AB:s planerade nyemission om ca 6,5 Mdr kronor
2010-06-30 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Förändring av antalet aktier och röster
2010-05-24 Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2010
2010-05-24 MSAB Delårsrapport januari - mars 2010
2010-04-20 Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2009
2010-04-20 Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
2010-02-19 MSAB Bokslutskommuniké januari - december 2009
2009
Datum
2008
Datum
2007
Datum
2006
Datum