19.09.2014 08:00:00 CET

Nexstim suunnittelee listautumista NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ  SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim suunnittelee listautumista NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle

Helsinki 19.9.2014

Nexstim Oy ("Nexstim" tai "Yhtiö"), lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla, julkistaa aikeensa edetä Yhtiön osakkeiden listaamisessa NASDAQ OMX First North Finland ja NASDAQ OMX First North Sweden -markkinapaikoille ("Listautuminen"). Listautuminen toteutettaisiin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä.
Yhtiö on kehittänyt teknologian, jonka avulla aivostimulaatio voidaan kohdistaa tarkasti tietylle alueelle aivoissa kallon ulkopuolelta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt tätä teknologiaa diagnostiikkatyökaluna aivoleikkauksen suunnittelussa NBS-laitteistollaan (navigated brain stimulation, NBS). NBS-laitteisto on ensimmäinen ja ainoa laite, joka hyödyntää navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, nTMS) aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren kartoitukseen ja jolla on FDA:n myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä.  

Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteiston nimeltä NBT (navigated brain therapy, NBT), jolla poistetaan luonnollisen parantumisen esteitä kohdistetun stimulaation avulla aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen parantamiseksi ja tehostamiseksi. NBT-laitteiston periaatteellista toimivuutta (proof of concept) testattiin Vaiheen II -tutkimuksessa, jossa oli 29 aivohalvauksen akuutin vaiheen jälkeistä potilasta ja jonka tarkoituksena oli osoittaa NBT-laitteiston teho käden ja käsivarren toimintojen palauttamisessa kuntoutuksen yhteydessä. Potilaat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista 19 potilaan ryhmä sai hoitoa NBT-laitteistolla ja 10 potilaan ryhmä sai lumehoitoa. NBT-laitteistolla tehtyä hoitoa saaneista potilaista 84 % saavutti kliinisesti merkittävän paranemisen käden ja käsivarren motorisissa toiminnoissa kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Lumeryhmän vastaava luku oli 50%. Ero oli tilastollisesti merkittävä (p<0,05).

Nexstim on aiemmin tänä vuonna aloittanut kaksivuotisen kliinisen Vaiheen III -tutkimuksen 12 merkittävässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa, ja tarkoituksena on osoittaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käytölle akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa vuosittain yli kaksi miljoonaa potilasta saa aivohalvauksen ja aivohalvausten yhteiskunnalle aiheuttamat vuotuiset kokonaiskustannukset ovat Yhdysvalloissa arviolta 36 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja Euroopassa arviolta 42 miljardia euroa. Nexstimin aikomuksena on tavoitella näistä potilaista noin 0,7 miljoonan potilaan kohderyhmää, joka tarvitsee tehokasta kuntoutushoitoa motoristen toimintojen vammoille, jotka ovat yleisin seuraus aivohalvauksesta. Yhtiö arvio, että tämä potentiaalinen markkina on arvoltaan noin 1,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Tulevaisuudessa Yhtiö aikoo tutkia teknologia-alustansa käyttömahdollisuuksia muihin aivohalvauksen tutkimuskohteisiin sekä esimerkiksi kivun ja tinnituksen hoitoon.
Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia ovat HealthCap, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Capricorn Health-Tech Fund, Life Science Partners (LSP) ja Lundbeckfond Ventures.

Suunnitellussa listautumisessa Pareto Securities toimii taloudellisena pääneuvonantajana ja järjestäjänä ja UB Securities toimii taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä.

Yhtiön toimitusjohtaja Janne Huhtala kommentoi tämänpäiväistä julkistusta seuraavasti:
"Nexstimin hallitus on päättänyt, että olisi oikea aika laajentaa Yhtiön omistuspohjaa ja hakea Yhtiön osakkeiden listaamista First North Finlandiin ja First North Swedeniin. Listautumisannin odotetaan tukevan Yhtiötä sen seuraavassa kehitysvaiheessa, jonka aikana Yhtiön tarkoituksena on saattaa loppuun meneillään oleva Vaiheen III -monikeskustutkimus ja saada FDA:n myynti- ja markkinontilupa NBT-laitteiston käytölle aivohalvauskuntoutuksessa. Tämän odotetaan tapahtuvan vuoden 2016 lopussa. Kiitämme osakkeenomistajiamme ja henkilöstöämme jatkuvasta tuesta pyrkiessämme kehittämään uudenlaista terapiamuotoa aivohalvauksen kärsineille potilaille tällä merkittävällä kansainvälisellä markkinalla."

Lisätietoja:

Nexstim 040 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja janne.huhtala@nexstim.com
    
Consilium Strategic Communications          
Mary-Jane Elliott
Amber Bielecka
Ivar Milligan
Laura Thornton
+44 (0)20 3709 5700
nexstim@consilium-comms.com

Huomautus: FDA on hyväksynyt Nexstimin NBS-laitteiston käytön aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren kartoitukseen leikkauksen suunnittelussa. NBT-laitteistolle ei ole myönnetty lupaa kaupalliseen jakeluun Yhdysvalloissa.

Tietoja Nexstimistä
Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on toiminut edelläkävijänä aivodiagnostiikkateknologiassa ja Yhtiön navigointitoimintoa hyödyntävä aivostimulointilaitteisto NBS (navigated brain stimulation) on ensimmäinen ja ainoa tällainen laite, jolla on FDA:n myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä. Yhtiö on soveltanut kehittämäänsä NBS-laitteistoon navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, nTMS) toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen sekä aivojen puhealueilla että liikeaivokuorella. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen NBT-laitteiston. Nexstim on aloittanut kaksivuotisen Vaiheen III -tutkimuksen 12 kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa, ja tarkoituksena on todistaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:lta myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käyttöön akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa.

Hallitus

Timothy Irish, puheenjohtaja
Hallituksen jäsenenä kolmessa lääkintäteknologian yrityksessä. Ollut aiemmin Senior VP Philips Healthcaressa sekä VP ja General Manager General Electricin lääketieteellisen diagnostiikan osastolla.

Juha Vapaavuori
Galileuksen ja KC-Holding 3:n hallitusten puheenjohtaja sekä FIT Biotechin ja Vivoxidin hallituksen jäsen. Toimii Sitran yritysrahoituksessa johtavana asiantuntijana

Dr Johan Christenson
HealthCapin osakas ja lukuisia hallitusjäsenyyksiä eri yhtiöissä. Vastannut aiemmin SEB Företagsinvestin terveydenhoitosalkun valvonnasta
Dr René Kuijten
Life Sciences Partnersin osaomistaja ja vastuunalainen yhtiömies. Toiminut aiemmin McKinsey & Companyn Euroopan terveydenhoito- ja lääkeyksikön vetäjänä
 
Olli Riikkala
Usean suomalaisten lääkintäalan yhtiön hallituksen jäsen. Toiminut aiemmin Tiedon hallituksen jäsenenä sekä Comptelin ja Oriola-KD:n hallitusten puheenjohtajana

Casper Breum
Lundbeckfond Venturesin osakas. Toiminut aiemmin H. Lundbeck A/S:n liiketoiminnan kehityspäällikkönä

Ken Charhut
Kahden lääkintäteollisuuden alan yhtiön hallituksen jäsen. Compellonin toimitusjohtaja. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana lääkintäteknologian yrityksissä

Harri-Pekka Puolakka
M.A.S.I. Company Oy:n, Action Learning Oy:n ja Interdomer Oy:n hallitusten puheenjohtaja ja Novagent Oy:n hallituksen jäsen

Dr Ekaterina Smirnyagina
Capricorn Venture Partnersin Health-Tech Fund Venture Fundin osakas. Toiminut aiemmin Alta Partnersin, terveydenhoitoon keskittyvän riskisijoitusyhtiön, osakkaana

Johtoryhmä

Janne Huhtala
Toimitusjohtaja vuodesta 2013 lähtien. Talousjohtaja 2008-2012. Toiminut aiemmin rahoitusalan konsulttiyhtiö Gutta Oy:n johtajana. Valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta (2001).

Mikko Karvinen
Talousjohtaja vuodesta 2014 lähtien. Toiminut aiemmin talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana kahdessa teknologiayhtiössä. Valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta (2001)

Henri Hannula
Euroopan myynti- ja markkinointijohtaja vuodesta 2013 lähtien. Useita tehtäviä Nexstimissä vuodesta 2001 lähtien, muun muassa myyntijohtaja. Valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta (2001)

John Hardin
Johtaja (PSM-liiketoiminnan kaupallistaminen) vuodesta 2014 lähtien. Ennen Nexstimiin siirtymistä toiminut Mindframen myynti- ja markkinointijohtajana. Valmistunut kauppatieteiden maisteriksi William Woodsin yliopistosta (1996)

Rainer Harjunpää
Laadunvarmistuksesta, sääntelystä, jälkimarkkinoinnista ja palveluista vastaava johtaja vuodesta 2013. Toiminut aiemmin laatu- ja sääntelyjohtajana vuodesta 2010. Valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (1993)

Gustav Järnefelt
Tuotekehitysjohtaja vuodesta 2008. Toiminut aiemmin johtotehtävissä GE Healthcare Finlandissa. Valmistunut diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta (1988)

Jarmo Laine
Kliininen johtaja vuodesta 2008. Toiminut aiemmin useissa johtotehtävissä Suomen Punaisen Ristin veripalvelussa. Suorittanut MBA-tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa (2007) ja lääketieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa (1995)

Petriina Puolakka
Lakiasiainjohtaja vuodesta 2013. Useita tehtäviä Nexstimissä vuodesta 2001 lähtien, muun muassa lakiasiain- ja henkilöstöjohtajana. Valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta (2001).

TÄRKEÄ ILMOITUS

Tämä tiedote ei ole esite. Tämän tiedote tai sen sisältö se siten ole arvopapereiden myyntiä tai ostoa koskeva tarjous, eikä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita tulla tarjoamaan, missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä paikallisen arvopaperilainsäädännön mukaisesti. Tällainen mahdollinen tarjous tullaan tekemään ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC (yhdessä sovellettavien jäsenvaltion implementointisääntöjen kanssa, "Esitedirektiivi") mukaisesti esitteellä, joka on Suomen Finanssivalvonnan hyväksymä ja notifioitu Ruotsin Finanssivalvonnalle (Finansinspektionen).

Tämä tiedote ei ole osoitettu yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi. Tämä tiedote on siksi osoitettu ja suunnattu vain jäsenvaltioiden ammattimaisille sijoittajille Esitedirektiivin tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Nexstim ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin tai Etelä-Afrikan arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Nexstimin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Nexstimin aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Nexstim varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

Lehdistötiedote PDF