13.10.2014 08:00:00 CET

Nexstim Oyj julkistaa listautumisannin ja aikoo kaksoislistautua Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj julkistaa listautumisannin ja aikoo kaksoislistautua Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille

Helsingissä 13.10.2014

Julkaistuaan 19.9.2014 aikeensa listautua, Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") julkaisee tänään esitteen sekä osakeannin ehdot (mukaan lukien alustavan hintavälin) listautumisantiansa ("Osakeanti") varten. Yhtiö aikoo jättää hakemuksen listatakseen osakkeensa Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille.  

Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö on kehittänyt teknologian, jonka avulla aivostimulaatio voidaan kohdistaa tarkasti tietylle alueelle aivoissa kallon ulkopuolelta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt tätä teknologiaa diagnostiikkatyökaluna aivoleikkauksen suunnittelussa NBS-laitteistollaan (navigated brain stimulation, NBS). NBS-laitteisto on ensimmäinen ja ainoa laite, joka hyödyntää navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, nTMS) aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren kartoitukseen ja jolla on Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston (Food and Drug Administration, FDA) myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä.  Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteiston nimeltä NBT (navigated brain therapy, NBT), jolla poistetaan luonnollisen parantumisen esteitä kohdistetun stimulaation avulla aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen parantamiseksi ja tehostamiseksi.

Yhtiö keskittyy aluksi NBT-laitteistollaan kuntouttamaan käden ja käsivarren toiminnallisia vammoja, jotka ovat yleisimpiä oireita aivohalvauksen jälkeen. NBT-laitteiston periaatteellista toimivuutta (proof of concept) testattiin alustavissa kliinisissä kokeissa, joissa saavutettiin lupaavia tuloksia liikealueiden kehityksessä kuuden kuukauden seurantajakson ajan navigoinnin tehokkuuden vuoksi. Nexstim on aiemmin tänä vuonna aloittanut kaksivuotisen kliinisen Vaiheen III monikeskustutkimuksen 12 merkittävässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käytölle akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Yhtiö valmistelee parhaillaan De Novo -esihakemustaan FDA:lle. Jos NBT-laitteisto saa FDA:n myynti- ja markkinointiluvan, Yhtiö voi aloittaa laitteiston kaupallistamisen aivohalvauspotilaiden hoitoon.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat HealthCap (Ruotsi), Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Suomi), Capricorn Health-TechFund (Belgia), Life Science Partners (LSP) (Hollanti) ja Lundbeckfond Ventures (Tanska), ovat jo sitoutuneet osallistumaan Osakeantiin yhteensä 3 400 000 eurolla, josta 2 050 000 euroa käytetään osakkeiden merkintään Osakeannissa, ja 1 350 000 euroa Osakeannin merkintämaksuista kuitataan suurimpien osakkeenomistajien Yhtiölle myöntämän pääomalainan pääomaa vastaan.

Yhtiön hallitus on 9.10.2014 päättänyt, osakkeenomistajilta saamansa valtuutuksen mukaisesti, käynnistää Osakeannin suunnattuna osakeantina, jossa tarjotaan merkittäväksi enintään 2 873 563 uutta osaketta ("Antiosakkeet"). Jos Osakeanti on ylimerkitty, Yhtiön hallituksella on oikeus korottaa Antiosakkeiden määrää enintään 431 034 uudella Antiosakkeella.

Osakeannin keskeisiä ehtoja

Yhtiön toimitusjohtaja Janne Huhtala kommentoi: "Tämä on jännittävää aikaa Nexstimille. Nykyisten osakkeenomistajiemme tukemasta listautumisannista saatavien varojen odotetaan edesauttavan Yhtiötä sen seuraavassa kehitysvaiheessa, jonka aikana Yhtiön tarkoituksena on saattaa loppuun meneillään oleva Vaiheen III monikeskustutkimus ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käytölle aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Kiinnostavalla teknologiallamme on potentiaalia kuntouttaa aivohalvauspotilaita ja uskomme, että on olemassa merkittävä ja toistaiseksi täyttämätön maailmanlaajuinen lääketieteellinen tarve näiden potilaiden auttamiseksi."

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timothy Irish lisäsi: "Nexstimin tiimi on tehnyt viime vuosina paljon töitä kehittääkseen tätä kiinnostavaa teknologiaa aivohalvauspotilaille. Olemme innoissamme käynnissä olevasta tutkimuksesta ja mikäli saamme tuotteelle myynti- ja markkinointiluvan, uskomme sille olevan suuri kysyntä ja uskomme, että nyt on oikea aika listautumiselle."

Varojen käyttö

Osakeanti tulee koostumaan uusista liikkeeseenlasketuista Antiosakkeista, josta saadut varat tullaan käyttämään Yhtiön seuraavan kehitysvaiheen rahoittamiseen, jonka aikana Yhtiön tarkoituksena on saattaa loppuun Vaiheen III monikeskustutkimus ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käytölle aivohalvauskuntoutuksesen. Tämän odotetaan tapahtuvan vuoden 2016 lopussa. Osakeannin tuotot on tarkoitus käyttää erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Osakeanti

Osakeannin ehtojen mukaisesti Nexstim tarjoaa merkittäväksi enintään 2 873 563 uutta Antiosaketta. Osakeannissa liikkeeseenlaskettavien Antiosakkeiden määrä määritetään tarjousmenettelyllä. Nexstim pyrkii keräämään Osakeannilla 20-25 miljoonan euron tuotot, josta vähennetään Osakeantiin liittyvät kulut.

Olettaen, että Osakeannissa lasketaan liikkeeseen 2 873 563 Antiosaketta, Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Antiosakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseenlaskemista osakkeista on noin 37,83 %. Tämän tiedotteen päivämääränä Nexstimillä on 4 722 419 liikkeeseenlaskettua osaketta, joiden lisäksi Nexstim on laskenut liikkeelle optioita, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 786 940 Yhtiön osaketta.

Jos osakeanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus korottaa Antiosakkeiden määrää enintään 431 034 ylimääräisellä Yhtiön uudella osakkeella. Osakeannin alustava hintaväli on 8,70-9,80 euroa Antiosakkeelta. Lopullinen merkintähinta ei tule ylittämään 9,80 euroa osakkeelta.  Yhtiö odottaa julkistavansa lopullisen merkintähinnan yhtiötiedotteella 27.10.2014. Osakeanti on ehdollinen sille, että Osakeannissa annettujen merkintöjen yhteismäärä on vähintään 15 miljoonaa euroa.

Antiosakkaiden merkinnät on tehtävä instituutioannissa ilmoittamalla merkinnästä yhdelle Järjestäjistä. Merkinnät yleisöannissa Suomessa on tehtävä joko UB Securitiesin verkkosivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi tai UB Securitiesin toimipaikassa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 3 krs., 00100 Helsinki. Merkinnät yleisöannissa Ruotsissa on tehtävä toimittamalla täytetty merkintälomake postitse osoitteeseen Pareto Securities AB (Sweden), Issuer Service/Nexstim, Box 7415, Berzelii Park 9, SE-103 91 Stockholm, Sweden tai sähköpostilla osoitteeseen issuservice.se@paretosec.com. Merkintälomakkeita on saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla (www.nexstim.com/IPO) ja Pareto Securities AB:n verkkosivuilla (www.paretosec.com/corp/nexstim).

Osakeannin ehdot sisältyvät kokonaisuudessaan Yhtiön esitteeseen.

Esite

Osakeantia varten ja osakkeiden listaamiseksi Nasdaq First North markkinapaikalle, Nexstim on laatinut Suomen Finanssivalvonnan 10.10.2014 hyväksymän ja Ruotsin Finanssivalvonnalle notifioidun esitteen. Esitteestä on laadittu suomenkielinen sekä englanninkielinen, ruotsinkielisen tiivistelmän sisältävä, versio. Nämä esitteet ovat saatavilla Nexstimin verkkosivustolla osoitteessa www.nexstim.com/IPO, Pareto Securities AB:n verkkosivustolla osoitteessa www.paretosec.com/corp/nexstim (englanniksi) ja UB Securitiesin verkkosivustolla osoitteessa www.unitedbankers.fi (suomeksi). Esite on saatavilla lisäksi Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki, UB Securitiesin toimipaikassa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 3 krs., 00100 Helsinki, Pareto AB:n toimipaikassa osoitteessa Berzelii Park 9, SE103 91 Tukholma ja Pareto Securities Oy:n toimipaikassa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, 6 krs., 00100 Helsinki.

Aikataulu

Merkintäaika: 15.10.2014-24.10.2014
Lopullinen merkintähinta julkistetaan (arviolta): 27.10.2014
Merkintähintojen viimeinen maksupäivä instituutioannissa  
ja yleisöannissa Ruotsissa (arviolta): 30.10.2014
   
Antiosakkeiden toimitus ja ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä  
Nasdaq First North Finlandissa ja Nasdaq First North Swedenissä: 6.11.2014

Neuvonantajat

Pareto Securities AB toimii Yhtiön taloudellisena pääneuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä. UB Securities Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä.
Asianajotoimisto Krogerus Oy sekä Advokatfirman Vinge KB toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina.

Lisätietoja osoitteesta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Nexstim
Janne Huhtala, toimitusjohtaja
040 8615046
janne.huhtala@nexstim.com

Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott
Amber Bielecka
Ivar Milligan
Laura Thornton
+44 (0)20 3709 5700
nexstim@consilium-comms.com

TMS-teknologiasta (transcranial magnetic stimulation, TMS)
TMS on potilaaseen kajoamaton stimulaatioteknologia, joka lähettää magneettikentän pään lähelle sijoitettavasta kelasta. Nopeasti muuttuva magneettikenttä indusoi stimuloivan sähkökentän potilaan aivoihin. Sarjastimulaatiossa (repetitive TMS, rTMS) kela tuottaa toistuvia pulsseja eri aivoalueiden aktiivisuuden mukauttamiseksi.

NBS-teknologiasta (navigated brain stimulation, NBS)
NBS on potilaaseen kajoamaton teknologia, joka mahdollistaa tärkeiden aivojen liike- ja puhealueiden tarkan kartoituksen kallon ulkopuolelta. Hyödyntämällä potilaasta otettuja magneettikuvia, kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa sekä EMG-mittalaitetta, NBS-laitteisto pystyy kartoittamaan aivoalueita stimuloimalla ja mittaamalla motorisia vasteita.

Navigoidusta aivoterapiasta (navigated brain therapy, NBT)
Magneettikuviin pohjautuvaa ohjausta hyödyntävä navigoitu aivoterapia (NBT) on uudenlainen menetelmä, jota voidaan hyödyntää kohdentamalla tarkkaa kallon ulkopuolista sarjastimulaatiota (rTMS) sellaisille aivokuoren alueille, joiden uskotaan liittyvän aivotoimintojen häiriöön. NBT-laitteisto on CE-merkitty ja sitä käytetään aivohalvauksesta toipuvien potilaiden hoitoon tavanomaisen kuntoutuksen ohella.    

TÄRKEÄ ILMOITUS

Tämä tiedote ei ole esite. Tämän tiedote tai sen sisältö se siten ole arvopapereiden myyntiä tai ostoa koskeva tarjous, eikä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita tulla tarjoamaan, missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä paikallisen arvopaperilainsäädännön mukaisesti. Osakeanti tehdään yksinomaan 10.10.2014 Suomen Finanssivalvonnan hyväksymän ja Ruotsin Finanssivalvonnalle (Finansinspektionen) notifioidun esitteen perusteella.

Tämä tiedote ei ole osoitettu yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi. Tämä tiedote on siksi osoitettu ja suunnattu vain jäsenvaltioiden ammattimaisille sijoittajille direktiivin 2003/71/EC (yhdessä sovellettavien jäsenvaltion implementointisääntöjen kanssa) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Nexstim ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin tai Etelä-Afrikan arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Nexstimin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Nexstimin aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Nexstim varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

Lehdistötiedote PDF