26.02.2015 07:00:00 CET

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

Helsinki, 26.2.2015 klo 8.00

Nexstim listautui Nasdaq First North Helsinkiin ja Tukholmaan sekä jatkoi Vaiheen III monikeskustutkimusta Yhdysvalloissa

Kohokohtia yhtiön toiminnassa, Heinä-joulukuu 2014

Kliinisen kehityksen tutkimusten tilanne
Nexstimin NBT-laitteisto on kehitysvaiheessa. Käynnissä olevan Vaiheen III monikeskustutkimuksen avulla Yhtiö tuottaa kliinistä tutkimustietoa osoittaakseen NBT-laitteistolla toteutettavan terapian tehokkuuden. Kliininen tutkimus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Seuraavien välianalyysien arvioidaan ajoittuvan ajankohdille Q3 2015 ja Q1 2016 ja tutkimustulosten odotetaan valmistuvan vuoden 2016 loppuun mennessä. Kroonisen neuropaattisen kivun tutkimus yhteistyössä The Walton Centre -keskuksen kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Toimitusjohtaja Janne Huhtalan katsaus

Olen iloinen voidessani esitellä teille Nexstimin ensimmäisen tilinpäätöstiedotteen pörssiyhtiönä. 2014 on ollut muutoksen vuosi yhtiölle, sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Voin ilokseni ilmoittaa, että koko vuoden 2014  tulokset osoittavat, että Nexstim on tukevasti asettunut hyvään suuntaan ja sekä tuotevalikoimamme että yhtiön talous on terveellä pohjalla.

Marraskuussa 2014 yhtiön osakkeet listattiin menestyksellisesti Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille jolla turvattiintarvittavia varoja Yhdysvalloissa meneillään olevaan Vaiheen III tutkimukseen aivohalvauksen jälkeisessä kuntoutuksessa sekä esikaupallistamistoimintaan.

Alkuvuodesta 2014 näimme rohkaisevia tuloksia (yli 80 prosentin hoitovaste aktiiviryhmässä) vaiheen II tutkimuksesta, jossa käytettiin Nexstimin NBT®-laitteistoa aivohalvauksen akuutin vaiheen jälkeisessä kuntoutuksessa. Tämän jälkeen huhtikuussa aloitettiin kaksi vuotta kestävä Vaiheen III monikeskustutkimus 12:ssa eri kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Päätimme vuoden 2014 vahvassa kassatilanteessa, 11,5 miljoonaa euroa, jonka arvioidaan olevan riittävä rahoittamaan yhtiön nykyiset kliinisen kehityksen tutkimukset sekä esikaupallistamistoiminta. Vuoden 2015 aikana rakennamme yhtiön tulevaisuutta  vuoden 2014 huomattavien saavutuksien päälle ja odotamme ensimmäisen välietapin välianalyysia vaiheen III aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen tutkimuksessa Q3 2015, vaikkakin tutkimuksen arvioidaan valmistuvan lopullisesti vuoden 2016 loppuun mennessä.

Toiminnallisesti olemme pystyneet merkittävään myynnin kasvuun johtavalla NBS (Navigated Brain Stimulation) tuotteellamme strategisille asiakkaillemme investointihyödykkeiden myyntimallilla. Uusi NBS 5-laitteisto kallon ulkopuoliseen aivoleikkauksia edeltävään kartoitukseen julkaistiin lokakuussa ja myyntiponnistelumme ovat olleet ensisijaisesti suunnattuja yliopistoihin ja opetussairaaloihin, joissa työskentelee johtavia asiantuntijoita. Vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla Nexstimin liikevaihto kasvoi 31,0 prosenttia verrattuna vuoden 2013 toiseen vuosipuoliskoon johtuen menestyksellisemmästä kaupanteosta. Koko vuoden 2014 osalta liikevaihto kasvoi 18,1 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Lisäksi ensimmäiset saavutetut vakuutuskorvattavuudet Saksassa ovat merkittävä askel korvattavuusmallien kattavuuden lisäämisessä.

Tänä päivänä, NBS ja NBT®-laitteistojensa myötä, perustuen keskeiseen e-Field-navigointiohjelmistoon, Nexstim on edelleen maailman johtava toimija kallon läpäisevässä navigoidussa sähkömagneettisessa stimulointiteknologiassa (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS). Nexstimin tiimi sekä kliiniset tutkimuskeskukset ovat sitoutuneet tuomaan innovatiivisia ja uraauurtavia ratkaisuja lukuisille aivohalvauksista kärsiville potilaille. Vahvalla tuoteportfoliollamme, tiukalla talouden johtamisella sekä koko henkilöstömme intohimoisella ja sitoutuneella asenteella, josta , he ansaitsevat syvimmän arvostuksen ja kiitoksen,  suuntaamme kohti lupaavaa tulevaisuutta.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa 7-12/2014
6kk
7-12/2013
6kk
1-12/2014
12kk
1-12/2013
12kk
Liikevaihto 1 796,5 1 371,7 2 210,4 1 871,0
Henkilöstökulut -2 018,3 -1 492,5 -3 660,2 -3 043,4
Poistot ja arvonalentumiset -252,1 -96,0 -377,4 -237,7
Muut liiketoiminnan kulut -3 826,2 -1 403,8 -5 498,5 -2 472,0
Tilikauden tulos -5 318,1 -1 966,7 -10 445,4 -4 514,9
Tulos per osake (euroa)* -1,02 -0,68 -2,37 -1.63
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa)* -0,92 -0,64 -2,16 -1,51
Liiketoiminnan rahavirta -5 277,1 -2 124,5 -7 785,2 -3 983,7
Rahat ja pankkisaamiset 11 483,7 1 010,0 11 483,7 1 010,0
Oma pääoma 8 589,9 -2 382,1 8 589,9 -2 382,1
Omavaraisuusaste (%) 65,29 -30,23 65,29 -30,23
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 7 130 758 3 189 004 7 130 758 3 189 004
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*  

5 237 468
2 880 550 4 406 572 2 767 995
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 7 917 698 3 401 454 7 917 698 3 401 454
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* 5 799 236 3 093 000 4 826 140 2 980 445

*Osakkeiden lukumäärät ja merkintähinnat on taulukossa oikaistu 29.9.2014 tapahtuneilla osakesarjojen yhdistämisellä ja Osakkeiden jakamisella, jossa Osakkeiden lukumäärä 14-kertaistettiin.

Tulevaisuudennäkymät

Perustuen liiketoiminnan ennusteeseensa ja tekemäänsä herkkyysanalyysiin yhtiön johto odottaa NBS-laitteistojen (leikkausta edeltävä aivojen toiminnallinen kartoitus) myynnistä kertyvän liikevaihdon kasvavan tilikauden 2015 aikana ja liiketuloksen olevan positiivinen aikaisintaan tilikauden 2017 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän asti tappiollista eikä se ole kertaakaan jakanut osinkoa. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Osingonjakoa ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Lisäksi yhtiö on 29.9.2014 alentanut osakepääomaansa kattaakseen tappioita. Näin ollen Osakeyhtiölain mukaan yhtiön on annettava julkinen haaste velkojilleen vapaan oman pääoman jakamisesta osakkeenomistajille 3.10.2017 asti. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Tilikauden 2014 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 13 115 638,68 euroa. Hallitus esittää, että Nexstim Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2014.

Helsingissä, 26.2.2015

Nexstim Oyj

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim
Janne Huhtala, toimitusjohtaja

 
040 8615046
janne.huhtala@nexstim.com
UB Capital Oy (Hyväksytty neuvonantaja) 09 2538 0225
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott

+44 (0)20 3709 5700
nexstim@consilium-comms.com

Taloudellinen tiedottaminen vuoden 2015 aikana

Torstaina 26.2.2015 kello 15.00 (Itä-Euroopan aikaa) järjestetään, analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous, jonka isäntinä ovat toimitusjohtaja Janne Huhtala ja talousjohtaja Mikko Karvinen. Taloudellisten ja toiminnan tulosten esittelyn jälkeen puhelinkokouksen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Puhelinkokouksen soittonumerot:

Helsinki: +358 923195187

Tukholma: +46 850336434

Lontoo: +44 1452555566

Yhdysvallat: +1 6315107498

Puhelinkokouksen ID tunnus on 80666514

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2015 (H1) julkaistaan torstaina 20.8.2015. Nexstimin vuosikertomus 2014 julkaistaan yhtiön internetsivuilla maanantaina 9.3.2015. Yhtiökokous pidetään tiistaina 31.3.2015 alkaen klo 10.00.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen vuonna 2000 perustettu lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on toiminut edelläkävijänä aivodiagnostiikkateknologiassa ja Yhtiön navigointitoimintoa hyödyntävä aivostimulointilaitteisto NBS (navigated brain stimulation) on ensimmäinen ja ainoa tällainen laite, jolla on FDA:n myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä. Yhtiö on soveltanut kehittämäänsä NBS-laitteistoon navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, nTMS) toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen sekä aivojen puhealueilla että liikeaivokuorella. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen NBT-laitteiston. Nexstim on vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana aloittanut kaksivuotisen Vaiheen III -tutkimuksen 12 kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa, ja tarkoituksena on todistaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:lta myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käyttöön akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Nexstim Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX First North -markkinapaikalla Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.nexstim.com.

Nexstim Oyjn tilinpäätöstiedote 2014