31.03.2015 15:00:00 CET

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelse beslut

 

Helsingfors, 31. mars 2015 klockan 16.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag med syftet att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar om att Bolaget meddelar att styrelsen vid sitt möte, som hölls omedelbart efter årsstämman, har beslutat om följande sammansättning i styrelsens utskott:

Juliet Thompson är ordförande för revisionsutskottet och Juha Vapaavuori och Ekaterina Smirnyagina är medlemmar i utskottet.

Ken Charhut är utförande för ersättningsutskottet och Johan Christenson och Olli Riikkala är medlemmar i utskottet.

Staffan Lindstrand fortsätter som ordförande för nomineringsutskottet och Sami Tuhkanen och Jos Peeters fortsätter som medlemmar i utskottet. Styrelsens ordförande Olli Riikkala deltar i nomineringsutskottets möten.

Nexstim Abp:s styrelseledamöter Johan Christenson, Rene Kuijten, Katya Smirnyagina och Juha Vapaavuori och medlemmarna i styrelsens nomineringsutskott Staffan Lindstrand, Sami Tuhkanen och Jos Peeters har meddelat att de inte tar emot något styrelsearvode från Bolaget. Till ovan nämnda styrelseledamöter betalas endast ersättning för resekostnaderna för styrelsens sammanträden i enlighet med årsstämmans beslut.

NEXSTIM ABP
Janne Huhtala, verkställande direktör

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                                               +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör                                                                                janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Ab (Certified Adviser)                                                                                  +358 (0)9 2538 0225

Consilium Strategic Communications                                                                           +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan                                                                  nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett finländskt företag som grundades år 2000. Företaget har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com.

 

Nexstim