20.08.2015 07:00:00 CET

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

Helsinki, 20.8.2015 klo 8.00

Kohokohtia yhtiön toiminnassa, tammi-kesäkuu 2015

Kliinisen kehityksen tutkimusten tilanne

Nexstimin NBT® -laitteisto on tällä hetkellä kehitysvaiheessa. Käynnissä olevan Vaiheen III monikeskustutkimuksen avulla Yhtiö tuottaa kliinistä tutkimustietoa osoittaakseen NBT® -laitteiston tehokkuuden aivohalvauksen akuutin vaiheen jälkeisessä hoidossa. Kliininen tutkimus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisen välianalyysin arvioidaan ajoittuvan ajankohdalle Q3 2015 ja toisen välianalyysin Q1 2016. Lopullisen analyysin odotetaan valmistuvan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Janne Huhtalan katsaus

Vuoden 2015 ensimmäinen vuosipuolisko sisälsi monta menestystä. Navigated Brain Therapy (NBT®) -laitteistolla tehdyssä Vaiheen III monikeskustutkimuksessa edistyttiin positiivisesti ja markkinat vetivät Navigated Brain Stimulation (NBS) osalta. Olemme myös tyytyväisiä jatkuvaan kiinnostukseen yliopistojen ja lääkäreiden osalta Nexstimin teknologiaa ja ohjelmistoja kohtaan.

Nexstim jatkoi sen käynnissä olevaa Vaiheen III kaksivuotista monikeskustutkimusta 12:ssa eri kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa, jossa käytetään Nexstimin NBT® -laitteistoa aivohalvauksen akuutin vaiheen jälkeisessä hoidossa. Monikeskustutkimus etenee sunnitelmien mukaisesti ja sen odotetaan loppuvan vuoden 2016 loppuun mennessä. Arvioimme että julkaisemme ensimmäisen välietapin välianalyysin Q3 2015 aikana. Yhtiöllä on käynnissä jatkuva dialogi  FDA:n kanssa liittyen 510(k) De Novo hakemukseen.

Nexstim on suunnannut NBS-laitteiston myyntiä strategisille asiakkaille, kuten opetussairaaloille ja yliopistoille, joissa työskentelee johtavia asiantuntijoita ja jotka tukevat investointihyödykkeiden myyntimallia. Näiden tärkeiden keskusten osalta lääketieteellinen tutkimus julkaistaan kansainvälisesti ja se yhdistetään Nexstimiin. NBS kartoituksen osalta tutkimuksissa ylistetään neurokirurgian sekä neurokirurgian suunnittelun saamia hyötyjä ja osoitetaan NBS:n arvo neurokirurgian lopputuloksissa ja työnkuluissa, tukien näin laajempaa kyseisen teknologian ja ohjelmistojen käyttöönottoa.

Nexstim liikevaihto 643,2 tuhatta euroa kasvoi 55,4 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014 (413,9 tuhatta euroa) johtuen kasvusta NBS-laitteiston myyntituloissa Euroopassa ja Lähi-idässä. NBS-laitteistojen myynti Yhdysvaltojen markkinoilla oli pettymys, johtuen lähinnä asiakkaiden lykkäytyneistä investointihyödykkeiden hankintapäätöksistä, joka aiheuttaa välillistä heiluntaa myyntitulojen odotuksissa. Arvioimme, että myyntimahdollisuudet H2 2015:lle jatkuvat vahvana. Mutta koska Yhdysvaltain markkinoilla koetaan mahdollisia viiveitä, voi tämä vaikuttaa koko vuoden 2015 NBS myynnin kasvuun.

Nexstim päätti ensimmäisen vuosipuoliskon 2015 kassatilanteeseen 6,1 miljoonaa euroa. Johtuen mahdollisesta alhaisemmasta NBS myynnistä Yhdysvalloissa ja hieman aiempaa arvioita suuremmista Vaiheen III monikeskustutkimuksen kustannuksista, nykyiset kassavarat ja myynnin kassavirta on arvioutu riittävän rahoittamaan yhtiön nykyisen kliinisen kehityksen tutkimukset kahden ensimmäisen välianalyysin (Q3 2015 ja Q1 2016) ja esikaupallistamisen osalta.

Vaiheen III monikeskustutkimuksen välietapin välianalyysin ollessa mahdollisesti menestyksellinen, Nexstim valmistautuu mahdollisesti edistämään NBT® -laitteiston kaupallistamista. Vuoden 2015 aikana Nexstim on ollut aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin ja on saanut paljon positiivista kiinnostusta.

Nexstim oli myös erittäin tyytyväinen voidessaan ilmoittaa Olli Riikkalan nimitystä hallituksen puheenjohtajaksi ja Juliet Thompsonin valinnan uudeksi hallituksen jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vahvistamalla näin hallitusta ja kohdistamalla sen Nexstimin kansainväliseen kasvustrategiaan.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa 1-6/2015

6kk
1-6/2014

6kk
1-12/2014

12kk
Liikevaihto 643,2 413,9 2 210,4
Henkilöstökulut -1 906,1 -1 641,9 -3 660,2
Poistot ja arvonalentumiset -168,7 -125,3 -377,4
Liiketoiminnan muut kulut -3 422,9 -1 672,3 -5 498,5
Tilikauden tulos -4 555,0 -5 127,3 -10 445,4
Tulos per osake (euroa)* -0,64 -1,44 -2,37
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa)* -0,58 -1,34 -2,16
Liiketoiminnan rahavirta -5 275,3 -2 508,1 -7 785,2
Rahat ja pankkisaamiset 6 071,1 1 522,1 11 483,7
Oma pääoma 3 712,0 -4 077,3 8 589,9
Omavaraisuusaste (%) 50,44 -87,19 65,29
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 7 130 758 3 685 290 7 130 758
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*  

7 130 758
3 561 908 4 406 572
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 7 917 698 4 016 936 7 917 698
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* 7 917 698 3 836 910 4 826 140

*Osakkeiden lukumäärät ja merkintähinnat on taulukossa oikaistu 29.9.2014 tapahtuneilla osakesarjojen yhdistämisellä ja Osakkeiden jakamisella, jossa Osakkeiden lukumäärä 14-kertaistettiin.

Tulevaisuudennäkymät

Perustuen liiketoiminnan ennusteeseensa ja tekemäänsä herkkyysanalyysiin yhtiön johto odottaa NBS-laitteistojen (leikkausta edeltävä aivojen toiminnallinen kartoitus) myynnistä kertyvän liikevaihdon kasvavan tilikauden 2015 aikana ja liiketuloksen olevan positiivinen aikaisintaan tilikauden 2017 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Helsingissä, 20.8.2015


Nexstim Oyj

Hallitus


Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim

Janne Huhtala, toimitusjohtaja

 
040 8615046

janne.huhtala@nexstim.com
UB Capital Oy (Hyväksytty neuvonantaja) 09 2538 0225
Walter Ahlström / Tom Olsio  
 

Consilium Strategic Communications

Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan

 

+44 (0)20 3709 5700

nexstim@consilium-comms.com

Taloudellinen tiedottaminen

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään torstaina 20.8.2015 klo 15.00 Suomen aikaa. Toimitusjohtaja Janne Huhtala ja talousjohtaja Mikko Karvinen esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä. Esitysaineisto on saatavana Nexstimin verkkosivulla hieman ennen puhelinkokouksen alkua.

Puhelinkokouksen puhelinnumerot:

Suomi:                +358 (0)9 231 95386

Ruotsi:                +46 (0)8 566 19407

Iso-Britannia:    +44 (0)1452 557 851

Yhdysvallat:      +1 86 66 65 40 42

Puhelun tunnistenumero: 89136232

 

Tilinpäätöstiedote 31.12.2015 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 29.2.2016.


Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on Suomessa vuonna 2000 perustettu lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsaus H1 2015