18.09.2015 12:00:00 CET

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Nexstim Abp byter Certified Adviser

Nexstim 

Helsingfors, 18/9 2015 kl. 13.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicintekniskt företag med syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av minimalinvasiv hjärnstimulering. Bolaget meddelar i dag att det byter Certified Adviser från UB Capital Ab till UB Securities Ab. Ändringen träder i kraft den 21 september 2015, så att UB Capital Ab är bolagets Certified Adviser till och med den 18 september 2015.

NEXSTIM ABP
Janne Huhtala, verkställande direktör

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                       +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör                                                            janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                                             +358 (0)9 2538 0254

Consilium Strategic Communications                                                                           +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan                                                                  nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett finländskt företag som grundades år 2000. Företaget har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com.

 

Nexstim Abp.