22.12.2015 15:00:00 CET

Nexstim Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Nexstim Oyj
("Nexstim" tai "Yhtiö")
  

Helsinki, 22.12.2015 klo 16.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa, että 22.12. pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tehty seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano  
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin kahdeksan. Martin Jamieson valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2015 valitut hallituksen jäsenet jatkavat hallituksen jäseninä. Martin Jamieson valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Olli Riikkala varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen uusi jäsen Martin Jamieson on luonut uran lääketeollisuuden alalla ensin Wyethin (Pfizerin) ja 3M:n palveluksessa, minkä jälkeen hän siirtyi Smith Medicalin (osa FTSE 100 Smiths Groupia) palvelukseen, jossa hän on toiminut johtajan ja divisioonan toimitusjohtajan tehtävissä sekä lopuksi Smiths Medical Internationalin toimitusjohtajan tehtävässä. Sen jälkeen hän työskenteli toimitusjohtajana kansainvälisessä, silmälääketieteellisiä laitteita ja implantteja valmistavassa Rayner Groupissa, joka kehitti ensimmäiset intraokulaariset linssit. Luovuttuaan täysipäiväisestä toimitusjohtajan työstä Martin on ottanut vastaan tehtävät LightPoint Medicalin, C-Major Ltd:n ja Medway NHS Hospital Foundation Trust -säätiön hallitusten jäsenenä. Säätiössä hänen tehtävänimikkeinään ovat Senior Independent Director ja Audit Chair. Lisäksi hän toimii konsulttina kansainvälisten markkinoiden kehityksen alalla sekä vanhempana neuvonantajana eurooppalaisessa pääomasijoitusyhtiössä.

Martin Jamieson kommentoi nimitystään hallituksen jäseneksi seuraavasti: "Nexstimin kehittämä poikkeuksellinen teknologia voi vaikuttaa merkittävällä tavalla kuntoutettavien aivohalvauspotilaiden tilan kohenemiseen. Odotan innolla sitä, että voin auttaa menestyksen saavuttamisessa. Yhtiön johtoryhmä, teknologia, asiantuntemus ja visio ovat alansa kärkeä ja teknologian käyttö laajenee jatkuvasti eri käyttöaiheisiin."

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan 5.1.2016 mennessä Nexstimin verkkosivuilla.

NEXSTIM OYJ
Janne Huhtala, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                                 +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja                                                                                janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Oy (sertifioitu neuvonantaja)                                                                          +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                                                      +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton                                     nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Yritys sai turvallisuutta valvovalta asiantuntijaryhmältä (DSMB) vuoden 2015 jälkipuoliskolla lausunnon, jonka mukaan NICHE-aivohalvaushoitotutkimuksen vaihetta III voidaan jatkaa ilman muutoksia. NICHE-tutkimuksen (terveeseen aivopuoliskoon kohdistettava navigoitu inhiboiva kallon läpäisevä magneettinen sarjastimulaatio (rTMS)), jossa on käytetty NBT®-teknologiaa, ensimmäinen välianalyysi laadittiin, kun 81 potilaalta oli saatu arvio ensisijaisista turvallisuustuloksista seurannan aikana kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Tietoja kallon läpäisevästä magneettisesta stimulaatiosta (TMS) ja kallon läpäisevästä magneettisesta sarjastimulaatiosta (rTMS)
Kallon läpäisevä magneettinen stimulaatio (TMS) on non-invasiivinen menetelmä, joka koostuu pään ulkopuolella pidettävän johdinkelan aikaansaamasta magneettikentästä. Nopeasti muuttuva magneettikenttä saa aikaan stimuloivan sähkökentän aivoissa. Kallon läpäisevässä magneettisessa sarjastimulaatiossa (rTMS) tuotetaan nopeilla pulsseilla magneettikenttä, joka lisää toimintaa aivojen kuorikerroksessa.

Tietoja navigointitoimintoa hyödyntävästä aivostimulaatiosta (NBS)
Navigointitoimintoa hyödyntävä aivostimulaatio (NBS) on kallon ulkopuolelta tehtävä toimenpide, jonka avulla saadaan tarkka ja yksityiskohtainen kuva aivokuoren kriittisistä motoriikkaa ja puhetta ohjaavista toiminnoista. NBS stimuloi aivojen kuorikerroksen alueita ja tallentaa motoriset vasteet MRI-standardiaivokuvauksen, kallon läpäisevän magneettisen stimulaation ja EMG:n avulla. NBT®-teknologian käyttö on validoitu Nexstimin NBS-järjestelmässä, joka on todettu kliinisessä ja diagnostisessa käytössä turvalliseksi ja luotettavaksi. NBT®-teknologiaa voidaan potentiaalisesti käyttää entistä useammissa hoitosovelluksissa.

Tietoja navigoidusta aivoterapiasta (NBT®)
Navigoitu aivoterapia (NBT®) on kallon ulkopuolinen järjestelmä, jossa terapia kohdistetaan navigoinnin avulla tarkasti niihin aivojen kuorikerroksiin, joiden uskotaan osallistuvan aivojen toimintahäiriöihin. Laitteelle on myönnetty CE-merkintä potilaiden yksilölliseen hoitoon vakavassa masennuksessa. Lisäksi järjestelmälle on myönnetty CE-merkintä käytettäväksi aivohalvauksesta toipuvilla potilailla perinteisen kuntoutuksen lisäksi.

 

 

Nexstim Oyj