22.12.2015 15:00:00 CET

Nexstim Abp - Beslut av extra bolagsstämman

 

Nexstim Abp
("Nexstim" eller "bolaget")

Nexstim Abp - Beslut av extra bolagsstämman

Helsingfors, 22 december 2015, kl. 16.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag som vill förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar om följande beslut av den extra bolagsstämma som hölls idag den 22 december.

Styrelsens sammansättning
Bolagsstämman stog fast att bolagets styrelse ska bestå av åtta ledamöter. Martin Jamieson valdes in som ny styrelseledamot. De styrelseledamöter som valdes på den årsstämman den 31 mars 2015 fortsätter som styrelseledamöter. Martin Jamieson valdes till ordförande och Olli Riikkala till vice ordförande för styrelsen.

Den nya styrelseledamoten Martin Jamieson inledde sin karriär inom läkemedelsindustrin på Wyeth (Pfizer) och 3M. Han övergick till Smith Medical, som hör till koncernen FTSE 100 Smiths Group, som direktör och divisionschef och avancerade slutligen till verkställande direktör för Smiths Medical International. Därefter utnämndes han till direktör för den internationella oftalmologikoncernen Rayner som var först med inopererade linser. Efter att ha slutat som koncerndirektör på heltid har Martin verkat som extern styrelseledamot vid LightPoint Medical, C-Major Ltd. och Medway NHS Hospital Foundation Trust där han är högre oberoende styrelseledamot och ordförande för revisionskommittén. Han är även rådgivare i internationell marknadsutveckling och senior advisor till ett europeiskt privatkapitalbolag.

Martin Jamieson kommenterar valet av honom till styrelseordförande: "Nexstim är ett bolag vars exceptionella teknik ger anledning att hoppas på bättre utsikter för patienter som genomgår strokebehandling. Jag ser verkligen fram emot att medverka till att bolaget når framgång. Bolagets ledningsgrupp, teknik, expertis och vision är branschledande och den banbrytande tekniken kommer att få allt fler tillämpningar."

Protokoll över bolagsstämman
Protokollet över bolagsstämman läggs ut senast den 5 januari 2016 på Nexstims webbplats.

NEXSTIM PLC
Janne Huhtala, VD

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                                 +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör                                                                  janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)                                                                                        +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                                                      +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                                         nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första interimanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade genomgått första bedömning av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter behandlingen. För ytterligare information gå till www.nexstim.com.

Om transkraniell magnetstimulering (TMS) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)
Transkraniell magnetstimulering (TMS) är en icke-invasiv teknik där det uppstår ett magnetfält som sänds genom en spole som hålls mot huvudet. De snabba växlingarna i magnetfältet har en stimulerande effekt på hjärnan. Vid repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) sänder spolen ett snabbt pulserande magnetfält som påverkar funktionen i hjärnbarken på ett önskat område i hjärnan.

Om Navigated Brain Stimulation (NBS)
Navigated Brain Stimulation (navigerad hjärnstimulering) är en icke-invasiv metod för exakt och detaljerad kartläggning av de kritiska rörelse- och talfunktionerna i hjärnbarken. Med hjälp av standard-MRI av hjärnan, transkraniell magnetstimulering och EMG stimulerar kartläggning med NBS specifika delar av hjärnbarken och registrerar den motoriska responsen. Tack vare den säkerhet och tillförlitlighet som bevisats vid klinisk och diagnostisk användning har Nexstims NBS validerat metoden för NBT®-tekniken, som har en allt bredare potentiell terapeutisk tillämpbarhet.

Om NBT®
Navigated Brain Therapy (navigerad hjärnterapi, NBT®) är ett icke-invasivt system där man med hjälp av navigeringen riktar in behandlingen på de delar av hjärnbarken som antas vara delaktiga i en funktionsnedsättning i hjärnan. Systemet har fått CE-märkning för användning på patienter som individuell behandling av svår depression. Systemet har också CE-märkning för användning på patienter som återhämtar sig från stroke, som ett komplement till konventionell rehabilitering.

 

Nexstim