09.03.2016 08:00:00 CET

NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2015

Helsingfors, 9 mars 2016 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolaget har publicerat sin årsrapport för 2015.  Dokumenten som ingår i rapporten är tillgängliga under "Investor Relations" på bolagets webbplats på www.nexstim.com.

I årsrapporten ingår förvaltningsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse.

Kopia av årsrapporten bifogas detta meddelande.

NEXSTIM PLC
Janne Huhtala, VD

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                          +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör  janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)           +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications        +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton    nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. För ytterligare information gå till www.nexstim.com.

Nexstim Abp Årsrapport 2015