31.03.2016 17:00:00 CET

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelse beslut

 

Pressmeddelande, Helsingfors, 31. mars 2016 klockan 18.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag med syftet att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar om att Bolaget meddelar att styrelsen vid sitt möte, som hölls omedelbart efter årsstämman, har beslutat om följande sammansättning i styrelsens utskott:

Juliet Thompson är ordförande för revisionsutskottet och Juha Vapaavuori och Ekaterina Smirnyagina är medlemmar i utskottet.

Ken Charhut är utförande för ersättningsutskottet och Johan Christenson och Martin Jamieson är medlemmar i utskottet.

Staffan Lindstrand fortsätter som ordförande för nomineringsutskottet och Sami Tuhkanen och Jos Peeters fortsätter som medlemmar i utskottet. Styrelsens ordförande Olli Riikkala deltar i nomineringsutskottets möten.

Nexstim Abp:s styrelseledamöter Johan Christenson, Katya Smirnyagina och Juha Vapaavuori och medlemmarna i styrelsens nomineringsutskott Staffan Lindstrand, Sami Tuhkanen och Jos Peeters har meddelat att de inte tar emot något styrelsearvode från Bolaget. Till ovan nämnda styrelseledamöter betalas endast ersättning för resekostnaderna för styrelsens sammanträden i enlighet med årsstämmans beslut.

Styrelsens ordförande Martin Jamieson kommenterar meddelandet så här: "Nexstim har tagit del av och behandlat flera intressanta frågeställningar. Vi är nu säkra på hur vi vill gå vidare, bland annat genom att slutföra bolagets finansiering före utgången av tredje kvartalet 2016."

NEXSTIM ABP
Janne Huhtala, verkställande direktör

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                   +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör                                            janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)                                                         +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                       +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                         nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicinteknikföretag som arbetar för att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), den första och enda FDA-godkända och CE-märkta utrustningen för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. Baserat på samma teknikplattform har bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Nexstims aktier finns noterade på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim Abp