20.04.2016 08:00:00 CET

Nexstim Abp erhöll nyckelpatent för sin teknik i Europa

Pressmeddelande, Helsingfors 20 april 2016 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att det europeiska patentverket EPO har beviljat bolaget en nyckelpatent som omfattar metoden och systemet för visning av det elektriska fält som uppstår i hjärnan vid transkraniell magnetstimulering (TMS).

Nexstims system med navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) är världens mest avancerade navigerade TMS-system och det enda med modellering av det elektriska fältet i hjärnan. Genom e-fältsnavigering är det möjligt att förbättra precisionen, repeterbarheten och doskontrollen och på så sätt utveckla TMS till ett verktyg för individuellt anpassad behandling.

Utöver patenten har systemet beviljats tillstånd i Kina, Japan och USA för den godkända metoden för e-fältsnavigering. Nexstims patentportfölj omfattar 80 beviljade patent och 76 patentansökningar i 26 patentfamiljer.

TMS bygger på en induktionsspole som skapar ett tidsvarierande magnetfält med vilket ett elektriskt fält (e-fält) framkallas i hjärnan. Neuronerna i de delar av hjärnan som utsätts för ett tillräckligt starkt e-fält aktiveras - det sker med andra ord sker en stimulering av dem. I NBS visas e-fältet som framkallas av induktionsspolen i TMS som en grafisk skärmbild ovanpå en anatomisk återgivning av den behandlade personens hjärna. Med bildskärmen kan användaren visualisera e-fältet och ställa in TMS-spolen i realtid så att det rätta målområdet i hjärnan stimuleras.

Nexstims vd Janne Huhtala kommenterar meddelandet så här: "Patenten ger ökad pregnans till Nexstims teknik, programvara och vår unika e-fältsnavigering. Lösningen används redan i bägge av våra system, både NBS och NBT®, vilket stärker positionen för vår banbrytande tekniska plattform inom icke-invasiv neuromodulering."

NEXSTIM ABP
Janne Huhtala, VD

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                       +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör   janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)           +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications        +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton   nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicinteknikföretag som arbetar för att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), den första och enda FDA-godkända och CE-märkta utrustningen för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. Baserat på samma teknikplattform har bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Nexstims aktier finns noterade på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Abp nyckelpatent Europa