26.05.2016 08:05:00 CET

Nexstim Oyj:n hallitus teki päätöksen uudesta optio-ohjelmasta

 

Yhtiötiedote, Helsinki, 26.5.2016 klo 9.05

Nexstim Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta, joka on suunnattu ryhmälle avainhenkilöitä ja konsultteja. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi osallistujien kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan osallistujia pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan osallistujia yhtiöön.

Annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 700 000, ja ne oikeuttavat omistajansa merkitsemään enintään 700 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 210 000 on merkitty tunnuksella 2016A, 256 000 tunnuksella 2016B ja 234 000 tunnuksella 2016C.

Annettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 8,04:ää prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 700 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Osakkeiden merkintähinta on optio-oikeudella 2016A osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 26.4.2016-24.5.2016 eli 1,08 euroa, optio-oikeudella 2016B osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2016 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen ja optio-oikeudella 2016C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2017 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2016A 1.7.2018-15.12.2023, optio-oikeudella 2016B 1.7.2019-15.12.2024 ja optio-oikeudella 2016C 1.7.2020-15.12.2025.

Jos optionhaltijan työ-tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy kyseinen henkilö pääsääntöisesti menettää ilman vastiketta saamansa optio-oikeudet, joiden osalta osakkeiden merkintäaika ei ollut alkanut tai jos osakkeiden merkintäaika on alkanut henkilöllä on yhdeksänkymmenen (90) päivän määräaika merkitä osakkeet tai hän menettää saamansa optio-oikeudet.

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta osallistujille. Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 20 osallistujaa, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

NEXSTIM OYJ
Hallitus
Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                    +447715163942
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                                                                                                  

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                                         +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                                     +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton                           nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

 

Nexstim Oyj