26.05.2016 08:00:00 CET

Ökning av aktiekapitalet i Nexstim Abp med aktier tecknade för optionsrätterna 2010A, 2011A och 2013A

 

Helsingfors, den 26 maj 2016 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av icke-invasiv hjärnstimulering. Bolaget meddelar om teckning av 106 075 nya aktier i Nexstim Abp för optionsrätterna 2010A, 2011A och 2013A. Motsvarande ökning i aktiekapitalet, sammanlagt 1 060,75 euro som bokförs i eget fritt kapital, ska antecknas i handelsregistret uppskattningsvis den 30 maj 2016. De nya aktier som registreras upptas till handel på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden uppskattningsvis den 1 juni 2016. Rätten till utdelning och andra rättigheter som anknyter till aktierna börjar gälla när ökningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

Nexstim Abp innehar 72.268 teckningsrätter i aktieoptionsprogrammen 2010A och 2013A. De utestående optionsrätterna 2010A och 2013A berättigar till teckning av högst 608.597 aktier till priset 0,01 euro per aktie. Teckningstiden går ut den 31 december för optionsrätt 2010A och den 31 december 2020 för optionsrätt 2013A.
Efter ökningen uppgår Nexstim Abp:s aktiekapital till 80 000 euro.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                
Martin Jamieson, verkställande direktör                                                        +44 77 1516 3942
                                                                                                martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                          +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                       +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                         nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim var med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system) först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg vid hjärnkirurgi. NBS är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Baserat på samma teknikplattform har bolaget utvecklat produkten Navigated Brain Therapy (NBT®, navigerad hjärnterapi) för behandling av strokepatienter. Nexstims aktier noteras på marknadsplatserna Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Närmare information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim Abp.