28.06.2016 08:05:00 CET

Nexstim Abp har erhållit nyckelpatent för sin teknik i USA

Pressmeddelande, Helsingfors 28 juni 2016 kl. 9.05

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att Förenta Staternas patent och varumärkesmyndighet (United States Patent and Trademark Office, "USPTO") har beviljat bolaget ett nyckelpatent som omfattar metoden och systemet för bestämning av status för motoriska hjärnbarken och pyramidbanorna. Det unika sättet att sätta in icke-invasiva magnetstimulerande pulser kombinerade med mätningar med elektromyografi (EMG) kan användas för att få ut en input/output-kurva och uppskattad motorisk tröskel genom en snabb avläsning som tar 60-90 sekunder.

Nexstims system med navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) är världens mest avancerade navigerade system för transkraniell magnetisk stimulering (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) och det enda med modellering av det elektriska fältet i hjärnan. Genom navigering utifrån e-fälts- och EMG-respons är det möjligt att förbättra precisionen, repeterbarheten och doskontrollen och på så sätt utveckla TMS till ett verktyg för individuellt anpassad behandling.

Utöver detta godkännande har bolaget beviljats patent i Kina. Nexstims patentportfölj omfattar 83 beviljade patent och 70 patentansökningar i 26 patentfamiljer.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar tillkännagivandet så här: "Nexstims teknik visar vägen inom navigerad hjärnstimulering och det aktuella godkännandet ger ökad internationell bekräftelse för vårt banbrytande koncept med helintegrerad NBS och NBT®."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                      +44 771 516 3942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)           +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications         +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton    nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com.

Om transkraniell magnetisk stimulering (TMS)
TMS bygger på en induktionsspole som skapar ett tidsvarierande magnetfält med vilket ett elektriskt fält (e-fält) framkallas i hjärnan. Neuronerna i de delar av hjärnan som utsätts för ett tillräckligt starkt e-fält aktiveras - det sker med andra ord sker en stimulering av dem. I NBS visas e-fältet som framkallas av induktionsspolen i TMS som en grafisk skärmbild ovanpå en anatomisk återgivning av den behandlade personens hjärna. Med bildskärmen kan användaren visualisera e-fältet och ställa in TMS-spolen i realtid så att det rätta målområdet i hjärnan stimuleras. Responsen på stimuli mäts med integrerad EMG som ger exakt utslag på amplituden och latensen av MEP som stimuleringen ger upphov till. För bestämning av den exakta individuella dosen måste man först hitta det motoriska tröskelvärdet. Genom att optimera alstringen av e-fält och fastställa den individuella responsnivån är det möjligt att rikta in och upprepa den stimulerande dosen.

Nexstim Abp nyckelpatent USA