30.06.2016 08:45:00 CET

Nexstim Abp erhåller CE-registrering av företagets NBT®-system för behandling av kronisk neuropatisk smärta

 

Pressmeddelande, Helsingfors 30 juni 2016 kl. 9.45

Nexstim Abp (NXTMH: HEX, NXTMS: STO), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, tillkännager CE-märkning och lansering för försäljning av företagets system för navigerad hjärnterapi (NBT®-system) för lindring av kronisk neuropatisk smärta, en ny och potentiellt viktig indikation för Nexstims teknik.

Neuropatisk smärta är ett stort folkhälsoproblem som drabbar 6-7 procent av befolkningen[1]. Beräkningar visar att över sex miljoner människor på de sju stora läkemedelsmarknaderna (USA, Japan, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) är drabbade av kronisk neuropatisk smärta. Effektiviteten hos befintliga terapier är begränsad, och enbart 30-40 procent av patienterna uppger att de får en godtagbar (> 50-procentig) lindring genom farmakologisk behandling[2]. En betydande minoritet bland patienterna får inte tillräcklig lindring från befintliga behandlingsformer och söker andra alternativ.

Nexstims NBT®-system bygger på företagets kliniskt validerade navigeringsprogramvara som gör det möjligt att rikta in sig på det stimulerande E-fältet med patientens egna MRI-skanningar för att erhålla den noggrannhet och repeterbarhet som krävs för terapeutiska indikationer. NBT®-plattformen skiljer sig från de övriga metoderna på den stora och växande marknaden för neuropatisk smärta som förväntas nå 3,6 miljarder USD år 2020[3]

Nexstim ser användningen av företagets NBT®-system för behandling av kronisk neuropatisk smärta som en av de många potentiella nya indikationer som Nexstims ledande teknik och programvara kan tillämpas på. Nexstim bedömer att det nya CE-märkningsgodkännandet inte kommer att ha någon betydande ekonomisk påverkan på företaget under räkenskapsåret 2016 och en strategi för potentiell kommersialisering håller för närvarande på att utvecklas.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar CE-registreringen så här: "Kronisk neuropatisk smärta är ett globalt funktionsnedsättande tillstånd med få effektiva behandlingsalternativ. Genom vår NBT®-teknik kan vi åstadkomma en betydande förändring i detta. Vi ser fram emot att kunna ta fram nya tillämpningar av Nexstims ledande teknik och programvara för smärtbehandling och att i sinom tid eventuellt inleda kommersialisering av dem."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                       +44 771 516 3942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                                       martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)                                                         +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                       +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                         nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com


[1] Torrance et al., 2006; Bouhassira et al., 2008

[2] Attal et al., 2006

[3] Nightingale, S. 2012: The neuropathic pain market. Nature Reviews Drug Discovery 11, 101-102

Nexstim Abp