10.08.2016 08:00:00 CET

Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2016

Pressmeddelande, Helsingfors den 10 augusti 2016 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), är ett medicintekniskt företag med ett banbrytande system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering. Bolaget rapporterar första halvåret till och med den 30 juni 2016 onsdagen den 17 augusti 2016 cirka klockan 9 finsk tid.

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas onsdagen den 17 augusti 2016 klockan 15.00 finsk tid. Styrelseordförande och verkställande direktör Martin Jamieson och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen:

Finland:            +358 9 23195187
Sverige:           +46 850336434
Storbritannien: +44 1452 555 566
USA:                +1 631 5107 498

Samtals-ID: 58978731

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2016 publiceras omkring den 28 februari 2017.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta oss:

Nexstim                                                                 +447715163942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)             +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications         +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton    nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikföretaget Nexstim var med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system) först med att använda tekniken som ett diagnostiskt verktyg vid hjärnkirurgi. NBS är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Baserat på samma teknikplattform har bolaget tagit fram produkten Navigated Brain Therapy (NBT®, navigerad hjärnterapi), som har fått CE-godkännande för användning vid behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och stroke. Nexstims aktier noteras på marknadsplatserna Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Närmare information finns på www.nexstim.com

Publicering av Nexstim Abp:s halvårsraport H1 2016