16.08.2016 08:05:00 CET

Nexstim Abp meddelar om samarbetsförhandlingar

 

Pressmeddelande, Helsingfors 16 augusti 2016 kl. 9.05

Nexstim Abp (NXTMH: HEX, NXTMS: STO), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar om att det inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela dess personalstyrka i Finland.

Enligt den i dag publicerade reviderade strategin har Nexstim-koncernen ställt som besparingsmål 2,3 miljoner euro per år. Bolaget har för avsikt att uppnå spara 1,6 miljoner euro från verksamheterna i USA och cirka 0,7 miljoner euro från verksamheterna i Finland. Sparplanen verkställs omedelbart.

Enligt bolagets preliminära uppskattning kan samarbetsförhandlingarna leda till personalnedskärningar och permittering av anställda tillsvidare. Uppsägningarna antas beröra högst två anställningar. Permitteringarna antas beröra åtta personer. Permitteringarna omfattar samtliga personalgrupper. Samarbetsförhandlingarna förväntas pågå till mitten av september.

Samarbetsförhandlingarna ska stärka de effektiviseringsåtgärder som bolaget vidtar för att optimera sin finansiering åtminstone fram till början av räkenskapsåret 2018.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                    +44 771 516 3942

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                         martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)                                                     +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                    +44 (0)20 3709 5700

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                    nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp

Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim Abp