16.08.2016 08:00:00 CET

Nexstim Oyj tarkentaa strategiaansa ja ennustettaan

Yhtiötiedote, Helsinki, 16.8.2016 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt uraauurtavan kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon perustuvan laitteiston. Yhtiö tarkentaa strategiaansa ja talousennustettaan.

Yhtiön strategian painopistealueita ovat viranomaislupaprosessi Yhdysvaltain markkinoille sekä valmistautuminen navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuvan laitteiston kaupallistamiseen sovelluksille, joita käytetään aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa, masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa. Kasvua tavoitellaan yhteistyösopimusten kautta ensisijaisesti Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Leikkausta edeltävään aivojen kartoitukseen (Pre-surgical mapping, PSM) keskittyvässä liiketoiminnassa haetaan lisäkasvua jälleenmyyjämallin avulla.

Strategian tarkennusten seurauksena yhtiö supistaa organisaatiotaan sekä Yhdysvalloissa että Suomessa tavoitteenaan vuositasolla 2,3 miljoonan euron säästöt. Siirtyminen jälleenmyyjämalliin Yhdysvalloissa aloitetaan PSM-liiketoiminnassa välittömästi.

Yhtiön tarkennetut tulevaisuudennäkymät
Yhtiön siirtyessä jälleenmyyjämalliin Yhdysvalloissa sen liikevaihdon arvioidaan pienenevän tilikaudella 2016. Pienenevien liiketoimintakulujen ansiosta tilikauden 2016 tappion ennakoidaan jäävän pienemmäksi kuin tilikaudella 2015.

Nämä taloudelliset näkymät korvaavat aikaisemman, 28.2.2016 julkaistun talousennusteen, jonka mukaan yhtiö olisi kasvattanut liikevaihtoaan tilikaudella 2016 ja tilikauden tulos olisi ollut tappiollinen.

Pitkän aikavälin rahoitusjärjestelyjen avulla, joista on sovittu 21.7.2016 julkistetulla yhteistyösopimuksella Bracknorin ja Sitran kanssa, Yhtiö arvioi rahoituksensa olevan turvattu tilikauden 2018 alkuun asti. Järjestely edellyttää Nexstimin 18.8.2016 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja tarvittavien valtuutusten saamista.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi: "Tarkennettu strategia ja organisaatio auttavat Nexstimiä keskittymään sen navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®) korkean lisäarvon kaupallistamistoimiin Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Muutokset turvaavat pidemmälle myös rahoituksen FDA:n 510(k) De Novo -lupaprosessille NBT®-laitteistolle Yhdysvalloissa, missä näkemyksemme mukaan tulevaisuudennäkymät ovat Nexstimille otollisimmat."

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                 +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)   +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications          +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton  nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Lääkintäteknologiayritys Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi kroonisen neuropaattisen kivun, vakavan masennuksen ja aivohalvauksen hoidossa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

Nexstim Oyj tarkentaa strategiaansa ja ennustettaan