16.08.2016 08:00:00 CET

Nexstim Abp reviderar sin strategi och framtidsutsikterna

Pressmeddelande, Helsingfors 16 augusti 2016 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH: HEX, NXTMS: STO), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar om en revidering av sin strategi och sina finansiella utsikter.

Bolaget kommer att fokusera sin strategi på att erhålla godkännande i USA och förbereda kommersialisering av bolagets teknik för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (nTMS) i tillämpningar för behandling av postakut stroke, depression och kronisk smärta. Bolaget söker tillväxt genom partneravtal företrädesvis i Europa, USA och Asien. Affärsområdet prekirurgisk kartläggning (Pre-surgical mapping, PSM) kommer att införa en återförsäljarmodell för att uppnå ytterligare tillväxt.

Till följd av strategiändringarna kommer bolaget att strama upp sin organisation i både USA och Finland i syfte att kunna spara 2,3 miljoner euro på årsnivå. Inom PSM inleds förberedelserna för införande av återförsäljarmodellen i USA omedelbart.

Reviderade framtidsutsikter
Bolaget uppskattar att omsättningen kommer att minska under räkenskapsperioden 2016 till följd av övergången till återförsäljarmodell i USA. Eftersom driftskostnaderna kommer att minska förväntas förlusten för räkenskapsåret 2016 vara mindre än för 2015.

De reviderade utsikterna ersätter den tidigare prognosen av 28 februari 2016, enligt vilken omsättningen antogs öka och resultatet bli en förlust under räkenskapsåret 2016.

Tillsammans med de långsiktiga arrangemangen för finansiering genom avtalet med Bracknor och Sitra, som bolaget informerade om 21 juli 2016, förväntar sig bolaget att det har finansiering fram till början av räkenskapsåret 2018. Arrangemangen ska godkännas av Nexstims extra bolagsstämma 18 augusti 2016 och dessutom krävs vissa fullmakter.

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd för Nexstim, lämnade följande kommentar: "Den reviderade strategin och uppstramning av organisationen ger Nexstim bättre fokus på högvärdig kommersialisering av vårt system för navigerad hjärnstimulering (NBT®) i Europa, USA och Asien. Förändringen bidrar till att vi kan säkerställa finansieringen för processen för att erhålla FDA 510(k) De Novo-tillstånd för NBT®-systemet i USA, där vi tror att de bästa framtidsutsikterna  för Nexstim finns."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                             +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, Styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)             +358 (0)92 538 02 46

Consilium Strategic Communications        +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton    nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp reviderar sin strategi & framtidsutsikterna