18.08.2016 14:30:00 CET

Nexstim Oyj Nexstim Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

 

Helsinki, 18. elokuuta 2016 klo 15.30

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt uraauurtavan kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon perustuvan laitteiston, ilmoittaa tänään 18.8. pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä.

Taustaa

Nexstim ilmoitti 21.7.2016 ("Yhtiötiedote") aikeistaan vahvistaa käyttö- ja kasvupääomaansa 500.000 euron suuruisella suunnatulla osakeannilla, 5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainalla ja 6,5 miljoonan euron stand-by equity facility -sopimuksilla sekä laskemalla liikkeeseen osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ("Warrantit") Bracknor Investmentille ("Bracknor") sekä Nexstimin nykyiselle osakkeenomistajalle Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralle ("Sitra", yhdessä Bracknorin kanssa "Sijoittajat").

Vaihtovelkakirjalainan ja stand-by equity facility -sopimusten yhteydessä liikkeeseen laskettavat osakkeet merkitään ja niiden merkintähinta maksetaan Nexstimille seuraavien 24 kuukauden kuluessa elokuuhun 2018 mennessä Nexstimin kummankin Sijoittajan kanssa erikseen sopimien ehtojen mukaisesti.

Suunnatun osakeannin, vaihtovelkakirjalainan ja stand-by equity facility -sopimusten lisäksi Warrantit oikeuttavat Sijoittajat merkitsemään Nexstimin uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita Yhtiötiedotteen mukaisesti.

Transaktio, mukaan lukien suunnattu osakeanti, vaihtovelkakirjalaina, stand-by equity facility -sopimukset sekä Warrantit (jäljempänä "Transaktio"), oli muun muassa Nexstimin ylimääräiseltä yhtiökokoukselta tarvittavien valtuutusten osalta ehdollinen. Transaktio ja Nexstimin kummankin Sijoittajan kanssa erikseen tekemät sopimukset on kuvattu tarkemmin Yhtiötiedotteessa.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista Nexstimille itselleen

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä uusien osakkeiden maksuttomista osakeanneista Nexstimille itselleen Transaktion toteuttamiseksi.

Valtuutuksen kokonaismäärä on enintään 15.000.000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista tämän kohdan mukaisten osakeantien ehdoista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ajankohdasta.


 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä uusien osakkeiden osakeanneista tai Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta Transaktion toteuttamiseksi.

Suunnattujen osakeantien yhteydessä liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 15.000.000 osaketta, joka vastaa noin 184,80 % Nexstimin liikkeeseen laskettujen osakkeiden ja äänten määrästä. Osakkeiden 15.000.000 kappaleen enimmäismäärästä enintään 750.000 osaketta voidaan antaa Bracknorille ja Sitralle vastikkeetta kattamaan Transaktioon liittyvät, Nexstimin maksettaviksi tulevat palkkiot.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista suunnattujen osakeantien ehdoista. Uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiset tai Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiset tapahtuvat suunnatuilla osakeanneilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on erityisen painavat taloudelliset syyt.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ajankohdasta. Tämä valtuutus ei korvaa hallitukselle annettuja aikaisempia valtuutuksia.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta vaihtovelkakirjalainan toteuttamiseksi ja Warranttien antamiseksi Sijoittajille.

Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 18.000.000 osaketta, joka vastaa noin 221,76 % Nexstimin liikkeeseen laskettujen osakkeiden ja äänten määrästä.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on erityisen painavat taloudelliset syyt.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ajankohdasta. Tämä valtuutus ei korvaa hallitukselle annettuja aikaisempia valtuutuksia.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan 1.9.2016 mennessä Nexstimin verkkosivuilla.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja


 

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                                                     +447715163942
                                                                                                martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                              +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                       +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton                     nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Lääkintäteknologiayritys Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on samalle teknologia-alustalle kehittänyt navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi kroonisen neuropaattisen kivun, vakavan masennuksen ja aivohalvauksen hoidossa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

 

Nexstim Oyj