22.08.2016 17:00:00 CET

Nexstim Abp Emission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med finansieringsarrangemanget som tillkännagavs den 21 juli 2016

 

Pressmeddelande, Helsingfors, den 22 augusti 2016 kl. 18.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Bolaget"), ett medicinteknologibolag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, tillkännager att Bolagets styrelse, i enlighet med de befullmäktiganden som erhållits av Bolagets extra bolagsstämma den 18 augusti 2016 och finansieringsarrangemanget som ingåtts med Bracknor Investment samt den finska innovationsfonden Sitra ("Sitra") och som tillkännagavs den 21 juli 2016, har idag beslutat:

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                                                                          +447715163942
Martin Jamieson, verkställande direktör                                   martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (Certified Adviser)                                                                         +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                                     +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton                           nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknologibolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har Bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim Abp