25.08.2016 08:00:00 CET

Nextim Abp säger upp sitt likviditetsgarantavtal med Pareto Securities AB på Nasdaq First North Finland

Pressmeddelande, Helsingfors 25 augusti 2016 kl. 9.00

Nextim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, har beslutat att säga upp sitt likviditetsgarantavtal med Pareto Securities AB på Nasdaq First North Finland.

Nextim Abp har meddelat att likviditetsgarantavtalet mellan Nexstim Abp och Pareto Securities AB på Nasdaq First North Finland sägs upp. Uppsägningen träder i kraft den 25 oktober 2016.  Det befintliga likviditetsgarantavtalet med Pareto Securities AB på Nasdaq First North Sweden fortsätter tills vidare.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                         +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, Styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)            +358 (0)92 538 0246

Consilium Strategic Communications          +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton   nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nextim Abp säger upp sitt likviditetsgarantavtal