06.10.2016 15:00:00 CET

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

 

Pressmeddelande, Helsingfors 6 oktober 2016 kl. 16.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), som är ett medicintekniskt företag med ett banbrytande system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolagets styrelse, utifrån befogenheter givna av den extra bolagsstämman den 18 augusti 2016 och i enlighet med det finansieringsarrangemang med Bracknor Investment som offentliggjordes den 21 juli 2016, idag har beslutat att anta Bracknors begäran om konvertering av 100 000 euro av det konvertibla lånet till aktier i bolaget med teckningskursen 0,300135 euro. Bolaget har beslutat att överföra sammanlagt 333 183 aktier av bolagets eget innehav till Bracknor. Bolagets styrelse har också beslutat att emittera 858 114 nya aktier till bolaget självt och på grundval av ovanstående beslut notera de givna nya aktierna. De nya aktierna har noterats uppskattningsvis den 11.10.2016.

 

 

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

 

 

För mer information gå in på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                    +44 771 516 3942

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                         martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)                                                     +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                    +44 (0)20 3709 5700

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                    nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp

Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

 

Nexstim Abp