13.10.2016 11:00:00 CET

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

 

Pressmeddelande, Helsingfors den 13 oktober 2016 kl. 12.00

 

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), som är ett medicintekniskt företag med ett banbrytande system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolagets styrelse, utifrån befogenheter givna av den extra bolagsstämman den 18 augusti 2016 och i enlighet med det finansieringsarrangemang med Bracknor Investment som offentliggjordes den 21 juli 2016, idag har beslutat att anta Bracknors begäran om konvertering av 75 000 euro av det konvertibla lånet till aktier i bolaget med teckningskursen 0,300135 euro. Bolaget har beslutat att överföra sammanlagt 249 887 aktier av bolagets eget innehav till Bracknor.

 

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör

 

 

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                    +44 771 516 3942

Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör                                            martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                     +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                    +44 (0)20 3709 5700

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                    nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp

Medicinteknikföretaget Nexstim var med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system) först med att använda tekniken som ett diagnostiskt verktyg vid hjärnkirurgi. NBS är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Baserat på samma teknikplattform har bolaget tagit fram produkten Navigated Brain Therapy (NBT®, navigerad hjärnterapi), som har fått CE-godkännande för användning vid behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och stroke. Nexstims aktier noteras på marknadsplatserna Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Närmare information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim Abp