20.10.2016 13:00:00 CET

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

 

Pressmeddelande, Helsingfors den 20 oktober 2016 kl. 14.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), som är ett medicintekniskt företag med ett banbrytande system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolagets styrelse, utifrån befogenheter givna av den extra bolagsstämman den 18 augusti 2016 och i enlighet med det finansieringsarrangemang med Bracknor Investment som offentliggjordes den 21 juli 2016, idag har beslutat att anta Bracknors begäran om konvertering av 75 000 euro av det konvertibla lånet till aktier i bolaget med teckningskursen 0,24344 euro. Bolaget har beslutat att överföra sammanlagt 308 084 aktier av bolagets eget innehav till Bracknor. Efter överföringen innehar bolaget 27 145 egna aktier.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta oss per telefon:

Nexstim                                                                                                                                    +447715163942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                                                
UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                                         +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                                     +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                               nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikföretaget Nexstim var med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system) först med att använda tekniken som ett diagnostiskt verktyg vid hjärnkirurgi. NBS är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Baserat på samma teknikplattform har bolaget tagit fram produkten Navigated Brain Therapy (NBT®, navigerad hjärnterapi), som har fått CE-godkännande för användning vid behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och stroke. Nexstims aktier noteras på marknadsplatserna Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Närmare information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim Abp