16.11.2016 17:00:00 CET

Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016

Pressmeddelande, Helsingfors 16 november 2016 kl. 18.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolagsstyrelsen idag, enligt de fullmakter som mottagits vid den extra bolagsstämma som hölls den 18 augusti 2016 och det finansarrangemang som ingåtts med Bracknor Investment och den finska innovationsfonden Sitra som meddelades den 21 juli 2016, har fattat beslut om att emittera 2 438 754 aktier till Bracknor med en teckningskurs på 716 201,08 euro baserad på avtalet om en reservdistribution av eget kapital (SEDA). Bolagets styrelse har också beslutat att emittera 2 265 740 nya aktier till Bolaget självt utan kostnad och på grundval av ovanstående beslut notera de givna nya aktierna. De nya aktierna kommer att noteras uppskattningsvis den 22.11.2016. Efter överföringen innehar Bolaget 2 265 740 egna aktier. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att vara 22 657 400.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                   +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)         +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications     +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan     nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp nya aktier SEDA