08.12.2016 08:00:00 CET

Nexstim Abp:s finansiella information 2017

Pressmeddelande, Helsingfors 8 december 2016 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, kommer att publicera finansiell information 2017 enligt följande schema:

- Bokslutskommuniké för 2016 och halvårsrapport för perioden juli-december 2016 (H2) publiceras tisdagen den 28 februari 2017
- Halvårsrapport för perioden januari-juni 2017 (H1) publiceras onsdagen den 16 augusti 2017

Nexstims årsredovisning för 2016 publiceras på bolagets webbplats mondagen den 6 mars 2017.

Den preliminära tidpunkten för bolagsstämma är tisdagen den 28 mars 2017 kl. 10.00.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                        +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)         +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications      +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan       nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abps finansiella information 2017