13.12.2016 08:00:00 CET

Nexstim Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning, Helsingfors 13 december 2016 kl. 9.00

Den anmälningsskyldiga
Namn: Järnefelt, Gustaf
Befattning: Andra ledningen
Emittent: Nexstim Oyj
LEI: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27_20161209153820_3
Transaktionens datum: 9 december 2016
Handelsplats: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000102678
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 10 500 Enhetspris: 0,16000 EUR
(2): Volym: 36 500 Enhetspris: 0,17000 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 47 000 Medelpris: 0,16777 EUR

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                       +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)        +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications    +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan     nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com