21.12.2016 16:00:00 CET

Nexstim Abp har mottagit FDA:s svar på den föreslagna planen för en begränsad prövning för strokebehandling

Pressmeddelande, Helsingfors 21 december 2016 kl. 17.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolaget 21 december 2016 fick svar och kommentarer från U.S. Food and Drug Administration (FDA, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet) om Nexstims protokoll för begränsad prövning (E-FIT; Electric Field Navigated 1Hz rTMS for Post-Stroke Motor Recovery Trial). Tack vare de goda relationerna mellan Nexstim och FDA och mötet mellan parterna 14 september 2016 kom svaret mycket snabbt, i själva verket flera veckor tidigare än väntat. Svaret var positivt och därmed kan Nexstim inleda prövningen med 60 patienter under första kvartalet 2017. I enlighet med FDA:s rekommendation kommer data från den nya prövningen att sammanföras med data från den tidigare Fas III-studien. FDA konstaterade även att Nexstims nya spole för shamkontroll lämpar sig för den nya prövningen.

Nexstim förväntar sig att E-FIT-prövningen slutförs första kvartalet 2018. Nexstim kommer under prövningen att stå i kontakt med FDA för att säkerställa effektiv granskning av den framtida ansökningen och omedelbar komplettering av De Novo 510(k)-ansökan med resultaten av prövningen. De Novo-processen utgör en 120 dagar lång väg till 510(k)-godkännande för ny medicinsk apparatur av klass II som saknar en motsvarighet som saluförs lagligen på marknaden. FDA har under beredningen av ansökan antytt att De Novo-vägen är lämplig för ansökan om marknadsförings- och försäljningstillstånd för Nexstims NBT-system i USA.

Efter positiva resultat för behandlingseffekten från den begränsade prövningen förväntar sig Nexstim att De Novo 510(k)-tillståndet beviljas under fjärde kvartalet 2018, eftersom FDA redan har granskat de tekniska och säkerhetsrelaterade avsnitten av ansökan. Efter De Novo 510(k)-godkännande kan Nexstim börja marknadsföra och sälja NBT-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims finansieringsplan stöder den syn som beskrivs ovan. De nuvarande likvida tillgångarna och kassaflödet från försäljning samt finansarrangemangen med Bracknor och Sitra i kombination med strategisk omorganisering av bolaget förväntas trygga bolagets finansiering fram till början av 2018.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar meddelandet så här: "Det gläder mig storligen att vår goda relation till FDA ger resultat och stöder våra affärsplaner för NBT-strokebehandling inte bara i USA utan också på andra marknader."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                         +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)           +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications       +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan      nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp har mottagit FDAs svar