11.01.2017 08:00:00 CET

Nexstim Abp tillkännager avtal för oberoende återförsäljare i USA

 

Pressmeddelande, Helsingfors 11 januari 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att dess helägda dotterbolag Nexstim Inc. har ingått avtal för oberoende återförsäljare i USA med SurgicalOne, Inc., Neuro Tec Inc. och Medical Excellence Southwest som representanter för Nexstims NBS-system för hjärnkartläggning.  

Dessa tre företag med gedigen erfarenhet som återförsäljare av medicinsk och kirurgisk utrustning inom neurokirurgi, företräder och säljer ett brett spektrum av olika innovativa tekniska lösningar i 21 av USA:s delstater och utökar nu sina portföljer med Nexstims system för hjärnkartläggning.  

John Liedtky, verkställande direktör i USA, kommenterade händelserna så här:  "Det här innebär positiv utveckling som en del av bolagets strategi att bygga upp en återförsäljarmodell i USA. Vi är glada över att inleda samarbetet med våra nya partner för att fortsätta att främja medvetandet om och användningen av vår teknik för hjärnkartläggning."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                                                                      +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, VD                                                                 martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                             
UB Securities Oy (Certified Adviser)                                                         +358 (0)92 538 02 46

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation). Det här är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och stroke. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp